«Råde kommunestyre anbefaler at Stortinget flytter myndigheten fra fylkesmannen til kommunestyret, slik at bestemmelsene om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene uten overstyring fra fylkesmannen. Regelverket om søndagsåpne butikker må harmoniseres.»

Slik lyder uttalelsen som nå sendes Stortinget fra Råde med flertall av Råde FrP, Høyre og Sp. Mandag 05. oktober 2020 fremmet Fremskrittspartiet forslag i Stortinget om å flytte dispensasjonsmyndigheten fra fylkesmannen til det lokale selvstyret. Forslaget er nå ute på høring til kommunene.
I dag sier loven at fylkesmannen etter søknad fra kommunen kan gi dispensasjon for søndagsåpne butikker når det foreligger særlige grunner til det. FrPs forslag innebærer å flytte denne makten fra fylkesmannen til kommunestyret.

Fremskrittspartiet vektlegger lokalt selvstyre og mener flere oppgaver bør flyttes fra stat til kommune. Det er de folkevalgte i kommunene som kjenner forholdene og næringslivet best, derfor bør beslutninger om dispensasjon for å ha søndagsåpent bestemmes av kommunestyret.

Å forvalte denne loven er ett eksempel på en oppgave der FrP mener lokalpolitikere er bedre egnet enn statlige byråkrater til å bestemme. Da oppnår man også at de som bestemmer står direkte til ansvar overfor innbyggerne i valg.

Inntil en eventuell ny lovendring blir vedtatt i Stortinget, maner jeg og Råde Fremskrittsparti til å jobbe aktivt for å tilrettelegge for søndagsåpne butikker i Østfolds kommuner.

Flertallet i Råde kommunestyre er klare i sin sak om at dette er veien å gå for fremtiden, og måtte øvrige av Østfolds kommunestyrer stå med oss.

Råde FrP, Høyre og Sp har vist at vi i viktige næringssaker som dette kan enes på borgerlig side. Det er under ett år igjen til valget, og FrP viste med sin regjerings-exit at partiet ikke styrer for å styre, men styrer for å få gjennomslag for FrPs politikk. Det gir partiet troverdighet på borgerlig side, i møte med eventuelle regjeringssamarbeidspartier.

Derfor skal en som velger ha i bakhodet at et sterkt FrP betyr et sterkt FrP-avtrykk i norsk politikk. Der en stemme til Sp er en stemme til AP, og en stemme til Høyre er en stemme til EU, så er en stemme til FrP en stemme til folk flest!