Jernbane gjennom Råde og Ørmen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Harald Weel, Ørmen og Onsøyfjæringens vel .

DEL

JernbaneutbyggingØrmen og Onsøyfjæringens vel har arbeidet med dette trasévalget siden 1996. I 1997 gikk Råde herredsstyre inn for å legge sporet i all vesentlig grad over dyrket jord. Strekningen er 9 kilometer fra Haug til Høyum (Blåkors) i Onsøy. Velforeningen ble selvfølgelig meget skuffet den gang. Vi reiste så en tur til Stortinget, la saken frem fra vår side. Stortinget svarte med: «Vi kan ikke velge trasse gjennom Råde og Ørmen, men vi kan knyte igjen pengesekken». Og slik det ble gjort den gang. Begrunnelsen var hensynet til miljøet og kulturlandskapet. Så får vi i 2015 ny innkalling til møte om at InterCity skal bygges gjennom Østfoldbyene Moss – Fredrikstad – Sarpsborg og Halden. Omtrent samme trasé blir valgt gjennom vårt nærmiljø, ca. 9 kilometer vesentlig på dyrket jord. Hva har forandret seg?

Bane Nor sier de må ha en anleggsbredde på 50 meter på hver side av sporet, 100 meter totalt. 9 000 meter lang x 100 meter bredt = 900 dekar. I tillegg til dette får vi tilføringsveiene og det er sterkt tvilsomt om jorden som blir mellom Rv 110 og den nye trassen blir brukbart som dyrkingsjord. Tilføringsveiene vil alene kreve mellom 4-500 dekar. Ikke alt er dyrkbart av disse 1 400 dekar, men det er 23 næringseiendommer som blir berørt. Noen blir totalt ødelagt, mens andre igjen blir umulig å bo på og drive videre. Husk også at det skal gå 8 tog per time , 4 hver vei, og farten skal opp i 250 km/t.

En representant i kommunestyret sa på møtet 11. mai 2017 at det ikke var så farlig å få traséen over eiendommen sin, det hadde skjedd for vedkommende tidligere. Vi kan være enig med vedkommende, for i det nevnte tilfellet ble det nye sporet lagt langs det gamle sporet. Dette er helt greit i vårt tilfelle også, legg det nye sporet langs det gamle, det er det vi også kjemper for! Men i vårt tilfelle skal hele Musangen gamle skolekrets raseres. Det som står skrevet i boken «Rådes eldste historie» er at: «Her ligger noe av landets flotteste kulturlandskap.» Nå skal det raseres.

Det ble også uttrykt på møtet 11. mai i år at noen måtte ta byrdene denne utbyggingen medførte. Dette er vi også ville til, men da må de folkevalgte vise samarbeidsvilje ovenfor oss som blir berørt. Vi ønsker å flytte traséen i all vesentlighet, på egen grunn, på østsiden av Rv 110 langs gamle spor, rette ut kurvene så vi får en moderne bane. Da kan vi bli spart for mye. Men for å få til dette, må vi en tur ut over Skinnerflo, som er fredet, i en strekning på 370 meter.

Hvordan kan politikerne i Råde hjelpe beboerne? Kjemp for å få ned hastigheten gjennom bygda vår, slik de har greid i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Da blir sporet smidigere. Hvorfor skal toget gå i 250 km/t gjennom Råde når hastigheten for resten av sporet til Ski ikke er bygget for slik fart? Tempoet i byene skal også ned i omtrent 100 km/t for tog som ikke skal stoppe, pga kurvaturen (skarpe svinger).

Arealene til ny stasjon i Råde er ikke tatt med i de beregningene som er nevnt tidligere. Vi vet at prisen per kvadratmeter i tettbebygd strøk ligger fra kr 500 til 1000 kr/m2. Prisen på dyrket jord, ligger langt under disse prisene, selv om de er mer verdt for folket og våre etterkommere. Sett med våre øyne er dette et overgrep av dyrket jord, med økonomisk bakgrunn (fattet av landets ledende mennesker). Vi har et rikt land, men er fattige på dyrket jord. Kun 3 % av Norges overflate er jordbruksmark.

For å spare arealene langs Rådesletta, lanserte Bane Nor et alternativ A5. Kan strekningen Strømnes – Blåkors gå i tunnel? Da vil vi syntes dette alternativet var meget interessant. Vi ville slippe de dårlige grunnforholdene. Fagfolk hevder også at det er billigere å gå i tunnel, enn å gå i dagen med sporet. Dette fordi grunnforholdene er dårlige, det er varierende høydeforhold med skjæringer og broer annenhver gang. Tunnelalternativer bør vi se nærmere på.

Så har vi dette med tid. Kan ikke «rote» i flere alternativer da dette vil koste «oss» to års utsettelse – hevder politikerne. Nå er Ørmen og Onsøyfjæringens vel holdt på pinebenken siden 1997. Levd i det uvisse, også skal vi bli møtt med en slik påstand. Det er vi som blir berørt av utbyggingen, som må betale den store prisen og miste hjem og næringsgrunnlag for resten av våre liv. To år er ikke unnskyldning god nok. Det er ikke ingeniørene som mister næringsgrunnlaget og får mindre lønn ved en eventuell utsettelse, det er vi som dyrker denne jorden og våre etterkommere som må lide. Mange hus og hjem må rives for å få gjennomført InterCity ideen. InterCity ideen må bli enormt kostbar, og et lite fornuftig vedtak. Vi i Ørmen og Onsøyfjæringens vel har store problemer med å bli hørt av både politikere og Bane Nor – men vi vil takke pressen for at de tar imot oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags