Vi har alle vært «ny» en gang. På en arbeidsplass. I en sosial setting. I et land med et språk vi ikke behersket. Den som er flyktning er ny på veldig mange områder.

Råde kommune har mottatt flyktninger i mange år. Målet for alle som bosettes er at de raskest mulig skal bli en del av lokalsamfunnet, få nødvendig språkopplæring, skaffe seg jobb og bli selvhjulpne. Kommunen får en del penger for å hjelpe flyktningene til å nå det målet, å bli selvhjulpne. Politikerne i Råde har bedt administrasjonen om en konkret og detaljert plan for arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger. Dessverre har planen blitt forsinket. Det er dumt, for vi er kjent med at det er flere ting som burde vært bedre for flyktningene som er bosatt i Råde.

Kommunen skal bl.a. gi flyktningene norskundervisning, den gis i Fredrikstad. For å komme dit må de fleste ta offentlig kommunikasjon. Mange av de bosatte flyktningene har barn som skal leveres i barnehage. Når man bor i Karlshus sentrum, skal levere barn på Klokkergåren barnehage for siden å rekke bussen, kan tiden bli knapp. I høst ble bussavgangene til Fredrikstad redusert. Endringen har gjort at det har blitt enda vanskeligere å få tidsplanene til å gå opp, - man skal jo rekke tilbake i tide, før barnehagen stenger. Når tidsplan er såpass stram, er faren for «drop-out» stor, særlig for kvinnene. En skoletaxi til Fredrikstad hadde vært nyttig!

Mange sier «De må oppfører seg!» og «De må respektere vår kultur!». Hvordan tilegnes skrevne og uskrevne regler? Jo, de må læreres og erfares. Læring tar tid. Læring er ofte lettere ved å være sammen, særlig når man ikke behersker språket så godt. Dessuten er det lettere å lære når man føler seg trygg og respektert.

Kulturulikheter er spennende og skremmende. Mange velger å holde seg på avstand fra det som er annerledes, men de fleste folk er all right, også flyktninger, selv om de ikke alltid er helt som deg og meg. Flyktninger er mennesker som alle andre, de fortjener å bli møtt med respekt og forståelse. Folk er folk. Selv om Råde kommune får tilskudd til å følge opp flyktningene, trenger de å bli kjent med bygdefolket. Vi, -du og jeg, - kan bli en flyktningevenn. Vi kan bidra på forskjellige måter; hente noen til trening eller Speider’. Være behjelpelig med øvelseskjøring for de som ønsker å ta lappen. Gi praktisk bistand. Være «tante», «onkel» eller «besteforeldre». Det er mange ting vi kan gjøre for de som er nye slik at de skal trives og finne seg til rette i bygda vår. Det er flere i Råde som er en flyktningevenn, men det trengs flere. Frivilligsentralen kan være stedet man kan henvende seg om en har litt ledig tid. Vi må øve oss i å tenke og handle som VI og OSS. Alle tilhører et fellesskap.