«Den store artsjakten» arrangeres i regi av miljøvernorganisasjonen Sabima. Frivillige bruker dagen til å lete etter ville dyr, planter og sopp i naturen, og den kommunen som registrerer flest arter på registreringstjenesten Artsobservasjoner, vinner konkurransen. I år ble det registrert 542 arter i Råde, noe som sikret kommuneseier med god margin over Oslo med 309 registrerte arter på andreplass. Rune Aae, biolog ved Høgskolen i Østfold, var en stor bidragsyter til seieren. Han dro rundt i Råde, Moss, Rygge og Fredrikstad, og med sine 617 registrerte arter havnet han på topp i landet. I løpet av dagen registrerte han både karplanter, alger, småkryp og amfibier.

– Jeg hadde forberedt meg godt. Man kan ikke bruke for lang tid på hvert sted, og må reise rundt for å få flest mulig biotoper, sier han og forteller at den eneste biotopen han manglet var fjell.

Aae sier at det er et stort biotopmangfold med både strender, enger, ferskvann og ulike skogstyper i Råde, og nevner for eksempel Tomb og Oven som steder det finnes mange ulike arter.

God innsats

Aae er en ivrig artsregistrerer til vanlig også, men det døgnet artsjakten ble arrangert, var det mer intenst enn normalt og han sov kun 2,5 time.

– Jeg begynte ved midnatt for å finne en del nattaktive arter. Da registrerte jeg mest fuglearter og flaggermus. Det siste bildet jeg tok var av en edderkopp klokka 23:59, sier han.

Aae forteller videre at fordi mange arter ikke er artsbestemt, tok han bilder og forsøker å artsbestemme etterpå ved hjelp av litteratur.

– Men det er manglende litteratur, og derfor er det mange arter jeg så som ennå ikke er artsbestemt.

Som premie for den gode innsatsen under konkurransen, vant Rune Aae et gavekort på 2000 kroner hos Natur og Fritid. Det er ingen tvil om hva dét skal brukes til.

– Bestemmelseslitteratur, sier han kort og konsist.

Aae syns konkurransen er et godt og viktig initiativ.

– Det er jo et stunt, men registreringen av arter er viktig for å nå fram med betydningen av arter for forvaltningen, sier han.

Stolt ordfører

Det var en stolt ordfører som mottok diplomet fra Sabimas generalsekretær, Christian Steel, forrige uke.

– Som ordfører er jeg veldig stolt over artsmangfoldet i bygda vår, og at vi i 2017 vant konkurransen. Det viser at det er mye spennende i kommunen vår, sier René Rafshol.

Det var andre gang «Den store arkitektkonkurransen» ble arrangert, og artsjaktkoordinator Helene Lind Jensen er fornøyd med deltakelsen.

– Det er andre året vi har hatt en sånn nasjonal dugnad. Det blir mer og mer populært, og i år var det dobbelt så mange registreringer av arter som i fjor.

Jensen forteller at dagen arrangeres for å fokusere på at vi trenger mer kunnskap om arter for å forvalte naturen på en bærekraftig måte.

– På den måten kan man ta gode beslutninger særlig når det gjelder utrydningstruede arter. Det er en viktig tjeneste, men også en gøy aktivitet.

På lista over de ti kommunene som registrerte flest arter, finner vi også Moss og Våler, med henholdsvis 209 og 208 registrerte arter.