Krever å få dekket 88.000 i advokatutgifter etter Krohn-saken – men kommunen nekter å betale alt

Råde kommune mener Finn Krohn har brukt mer penger enn nødvendig på advokater og teknisk bistand. Det er ikke Krohns advokat enig i.