Radioprofilen om Ari Behn: – Jeg har kanskje kjent Ari best da han hadde det tyngst

Michael Andreassen åpner seg om tiden etter Ari Behns dødsfall.