Rådmannen oppfordrer til omkamp om togparkering

Rådmannen i Moss mener at alternativene for togparkering bør vurderes opp mot hverandre på nytt – med folkehelse som et vektig moment.