Det er på sin plass å kommentere noen av FrPs utspill i Moss avis 20. april 2020 om posisjonens oppfordring til å ta imot foreldreløse barn fra Moria-leiren i Hellas.
Mye er skrevet om Moria som ikke skal gjentas her. Det er riktig at store deler av kommunen er tungt belastet i disse tider og at Moss særlig rammet bla gjennom flere dødsfall. Vi skal ikke undervurdere den belastningen folk, særlig de som er smittet, men også for folk flest -gjennom stengning av skoler og barnehager, hytteforbud og forbud mot store samlinger.

Inntrykkene fra verden rundt oss gjør likevel at mange spør seg selv om det er noe mer vi kunne gjort for å hjelpe de som har det verre enn oss. Vi er privilegert med et godt utbygd helsevesen, solide statlige finanser, og generelt stor tillit. Her lokalt ser vi under denne krisen en positiv effekt av at vi nå er en større kommune med et betydelig større fagmiljø enn vi hver for oss hadde tidligere. Kan vi nettopp i denne situasjonen gjøre noe mer enn det som har med meg selv og oss å gjøre?

For Moss kommune er situasjonen at en stor del av kommunen er tungt belastet, mens andre deler av kommunen er mindre presset. Integrerings- og flyktningarbeidet ligger under KAI (kultur, aktivitet og integrering), og i og med at det generelt er "flyktningstopp" vil det sannsynligvis være ressurser til å ta imot utsatte foreldreløse barn fra Moria.

Mottak av flyktninger vil bli kompensert fra staten i den grad de bosettes før 31.12.20. Vi har allerede motiverte ansatte som er satt av til denne jobben, men som nå må til dels må gjøre annet arbeid fordi flyktningmottak generelt er satt på vent på grunn av krisen. Vi har med andre ord lønnsutgiftene, men inntektene lar vente på seg og kan i verste fall utebli. I et allerede presset budsjett bør vi sørge for at vi får de inntektene vi har budsjettert. Faktisk vil jo et mottak av flyktninger medføre at flere kan sysselsettes, færre bli permittert og flere bedrifter vil få mer å leve av – og ikke minst at kommunen kan få de inntektene de har budsjettert. Jeg vet ikke hvor FrP har argumentasjonen sin her fra.

Så er jo argumentasjonen at vi bør hjelpe flyktninger der de er. Men det er begrenset hvor mye hjelp de kan få "der de er" når over 20000 flyktninger skal hjelpes på et område som bare er beregnet på 3000, hvor det er både mat og vannmangel, og hvor alle disse kan bli smittet samtidig. Av disse er 7500 barn.

Når vi nå er kommet i en situasjon hvor vi begynner å få kontroll med viruset og sakte kan åpne opp og leve mer og mer som normalt, er jeg glad for å være del av et politisk flertall som tar initiativ ut over sin egen nesetipp.