Moloen på Refsnes og miljø-tilsvar

Av
DEL

DebattSkriving kan være god terapi. I et leserinnlegg i Moss Avis 17. november 2018, under tittelen «Molo og miljø», tar Carl Schiøtz Wibye opp flere saker med omtale av meg som person som jeg finner påkrevd å kommentere. Wibyes leserinnlegg har nok større verdi som terapi for Wibye enn det har som opplysningsverdi for Moss Avis lesere.

Rent tematisk hopper Wibye i sin artikkel usammenhengende mellom en for lengst avsluttet byggesøknad om brygge, sitt eget tomtekjøp fra ca. 10 år tilbake i tid samt at han orienterer leserne om sitt syn på AP/SV/MDG sitt uforsvarlige pengebruk i Moss kommune. Jeg vil kommentere de tre sakene, og gi noen utfyllende opplysninger:

1. Byggesøknad om brygge fra 2017

Når det gjelder min, og min nabos, byggesøknad om brygge fra 2017, er det på sin plass å påpeke noen momenter som Wibye ikke tok seg bryet med å gjøre seg kjent med. Vi var to grunneiere som søkte om å få bygge felles brygge i grensen mellom våre to eiendommer på Refsnes. Den omsøkte bryggen var planlagt slik at den ikke hindret eller reduserte muligheten for beboerne i området og allmennheten til å passere fritt over stranden på eiendommene. I tillegg tilbød vi for egen regning å sette opp lys i strandsonen mellom Refsnes og Tronvik for å bedre turmulighetene i området. Vi ønsket å gjøre det lettere for befolkningen å gå tur i området - i motsetning til å vanskeliggjøre turmulighetene slik Wibye feilaktig hevder i sitt innlegg. I Teknisk utvalg i Moss kommune valgte et flertall å stemme nei til søknaden, og takket derved nei til å få gratis lys i et attraktivt turområde.

Denne byggesaken er for lengst avsluttet fra vår side. Det fremtrer derfor som forvirrende når Wibye mer enn et år senere bruker tid, energi og spalteplass på å fortelle Moss Avis lesere om hva han mener om en helt hypotetisk ny byggesøknad.

2. Wibyes tomtekjøp

Wibye bruker ca. 1/3-del av sin artikkel på å beskrive sin opplevelse av undertegnede i forbindelse med sitt tomtekjøp for over 10 år siden. Tomtekjøpet ble starten på et naboforhold mellom Wibye og undertegnede som til min families store glede opphørte da Wibye solgte sin tomt og vi fikk nye og sympatiske naboer.

Den noe anspente tonen mellom Wibye og meg, som Moss Avis lesere tydelig fornemmer i Wibyes artikkel, baserer seg i stor grad på at Wibye uten varsel og tillatelse gjennomførte gravearbeider på min tomt for å grave ledninger ned i bakken og derved sikre seg selv og sin kone bedre sjøutsikt. Til alt overmål krevde Wibye at jeg skulle dekke deler av hans kostnader med gravingen. Kravet som var helt grunnløst ble avvist fra min side og ble fra Wibyes side lagt dødt.

Når det gjelder Wibyes kommentarer om en påstått feil i oppmålingen av hans tomt er det på sin plass å utfylle det som fremkommer i Wibyes artikkel: Wibyes tomt ble i 2006 regulert til boligtomt, og oppmåling av tomten ble gjennomført i 2009. Tomten grenser til en vendehammer/snuplass i Svaleveien. Wibye og hans rådgivere hevdet at snuplassen var feil plassert i terrenget, og måtte flyttes ca. åtte meter for å sikre bedre utnyttelse av hans tomt. Flytting av snuplassen ville vanskeliggjøre bruk av en tursti i området som hadde vært brukt av allmennheten gjennom mange år. På tross av at kommunens saksbehandlere og selger av tomten mente at opprinnelig oppmåling var korrekt, valgte Moss kommune å etterkomme Wibyes krav. Dette hadde kommunen full adgang til å gjøre.

Konsekvensen ble at Moss kommune påtok seg det økonomiske ansvar for å flytte snuplassen og sprenge en ny snuplass inn i fjellet. Kort tid etter at denne saken var avsluttet solgte Wibye tomten til en langt høyere pris enn han kjøpte tomten for.

3. AP/SV/MDG's ukritiske pengebruk

I likhet med svært mange av innbyggerne i Moss er Wibye sterkt kritisk til AP/SV/MDG sin ukritiske bruk av penger på det ideologiske prestisjeprosjektet med rekommunalisering av helsetjenester, som gir innbyggerne et dårligere velferdstilbud, og som innebærer en helt unødvendig bruk av fellesskapets penger. Frykten for unødvendig økte eiendomsskatter etter kommunevalget i 2019 hvis AP/SV/MDG vinner valget er det veldig mange som deler med Wibye. Det store flertall av byens befolkning klarer sannsynligvis å se alle de uheldige konsekvenser av politikken til dagens politiske styringsflertall fra AP/SV/MDG i Moss og valget i 2019 i et helhetlig perspektiv - og ikke bare som frykt for en ny søknad om brygge slik Carl Schiøtz Wibye gir uttrykk for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags