Fredag 20. oktober satt fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold samlet på Oslo Plaza. Innkalt eller utkommandert av kommunalminister Jan Tore Sanner for å ta de første formelle skrittene for å slå sammen de tre fylkene til nye Viken-fylkeskommune. Det ble en merkelig affære.

Vi har vedtak i alle tre fylker som er tydelige på at dette er noe vi ikke ønsker. Om regionreformen har vært det uekte barnet til Kommunereformen hele veien må Viken være selve Frankensteinmonsteret. Likevel er vi nå i den situasjonen at vi skal gjennomføre en sammenslåing verken flertallet i fylkestingene eller folk ønsker.

SV er ikke imot en regionreform av prinsipp. Det vi har sagt er at oppgavene skal være på plass først og at det må være frivillig å slå seg sammen. Regjeringen har ikke levert på noen av de punktene. Da sitter vi igjen med et dårlig skjult forsøk på og i praksis legge ned fylkeskommunen. Noe Høyre og FrP har vært tydelige på at er deres egentlige ønske.

Fra SV sin side oppfatter vi dette som en sentralisering av politikk, makt og arbeidsplasser. Dette er ikke en regionreform, dette er en nedleggelse. Makt, arbeidsplasser og all politisk tyngde sentraliseres til Akershus. Da gjenstår to tapere: Buskerud og Østfold. Østfold har klart å forhandle seg til noen arbeidsplasser i Fredrikstad, mens Buskerud virker å ha gitt alt de kunne gi. Dersom anbefalingen fra de tre fylkesordførerne vedtas vil også Romerike tape, det er lenger til Bærum enn til Oslo og det er ikke tiltenkt en eneste arbeidsplass på Romerike.

Representantene i det nye regionstinget skal da ha god lokalkunnskap om et enormt geografisk område, god kjennskap til lokale utfordringer og hva beste løsningene er. Det er ikke til å unngå at det blir en utfordring for regionspolitikerne å fatte de beste beslutningene med avstandene vi snakker om i region Viken. Det er lokalsamfunnene som vil være lidende her. Politikeren som bestemmer over bussruten folk bruker hver dag eller deres skoletilbud, vil sitte milevis unna dem og deres hverdag. Vi er redd dette bare er starten på nedleggelsen, og gratulerer statsråd Sanner med første spiker i kisten for fylkeskommunen som forvaltningsnivå i Norge.

SV på Stortinget har stilt følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen etablere en mekanisme der fylkeskommuner som er omfattet av Stortingets vedtak i 2017 om tvangssammenslåinger, etter søknad får fortsette som eget fylke.» Blir dette forslaget vedtatt vil Viken-fylkene kunne be om at galskapen stanses.

Høyresiden er svekket etter valget og det har gir muligheter for nye flertall. De respektive fylkestingene og lokale undersøkelser viser at folk i Viken-fylkene ønsker at fylkene skal bli værende som de er. Så da spørs det om partiene på Stortinget velger å lytte til folket i Akershus, Buskerud og Østfold eller om man er villig til å ofre demokrati og sunn fornuft for et hult prestisjeprosjekt som har vært innholdsløst fra dag én.