Moss blir hovedsete for fylkesmannen i den nye storregionen som omtrent tilsvarer den planlagte Viken-regionen. Herfra skal Haugland og hennes nærmeste medarbeidere styre det som i dag er Fylkesmannen i Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus.

Det nye embetet kommer til å dekke et stort område med 1,8 millioner innbyggere. Det nye blir Norges største med nærmere 550 ansatte.

– Det er en stor oppgave og utfordring. Vi har en stor jobb å gjøre før alt er på plass 1. januar i 2019, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Fornøyde ansatte

Før løsningen ble presentert på en pressekonferanse, ble de ansatte orientert på et allmøte. Der ble nyheten møtt med applaus, får Moss Avis fortalt.

– Det ble vi glade for. Vi er glade i å jobbe her i byen og i Østfold. Det er veldig viktig for oss å kunne bli i Moss, sier Karianne Åsheim. Sammen med kollegaen i barnehage- og utdanningssavdelingen påpeker hun at de ennå ikke vet hva beslutningen betyr for hvor deres jobber kommer til å være.

Men var det beroligende å høre at det satses på Moss?

– Vi er fornøyde med at de satser på Moss og ser at det er en god plassering for ulike tjenester embetet skal ha, svarer Kari Smith-Meyer. Hun legger til:

– Jeg bor i Østfold og det blir lang pendlevei hvis man skal reise andre steder.

 

Opprettholder kontorene

Dagens kontorer i Drammen og Oslo blir opprettholdt, men det utelukkes ikke at noen ansatte kan måtte flytte på seg. Drammen og Moss skal ha minst like mange arbeidsplasser som i dag.

– Endringene blir nok mindre enn om det hadde vært snakk om å slå det sammen til et felles sted. Vi har sagt at ingen mister jobben, men for noen kan det være snakk om å jobbe med litt andre oppgaver eller fortsette et annet sted, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– De fleste tror jeg får beholde arbeidsstedet sitt. Noen må kanskje flytte på seg. Andre får kanskje nye oppgaver. At det skjer endringer i måten å jobbe på, tror jeg alle er innforstått med. Men at hovedkontoret er i Moss får ikke den store praktiske konsekvensen for dem som jobber i Drammen og Oslo, sier Svarstad Haugland om det.

Det er altså ikke klart om flere årsverk i Fylkesmanne kommer til i byen som følge av beslutningen, men det skal legges vekt på regional fordeling av arbeidsplasser, ble det opplyst på pressekonferansen.

Dagens fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen, tror imidlertid beslutningen kan bety at flere jobber kommer til byen.

– Dagens regjering har startet et arbeid for å se på aktuelle oppgaver som kan legges til større embeter. Det er en del oppgaver i direktorater som kan løses på nivået under som er enda nærmere innbyggerne. Da er det lettere å legge de oppgavene til de største embetene, sier han.

Svarstad Haugland fikk jobben fremfor Rønningen. Han sier videre at han har fokus på jobben han gjør som fylkesmann i dag fram til prosessen er i mål i januar i 2019.

Forholdene også godt til rette til innflytting fordi Skatt Øst skal flytte ut av sine lokaler i Statens hus. I dag er det i overkant av 140 ansatte som jobber for Fylkesmannen i Østfold.

Attraktivitet

Mosseregionens Næringsutvikling leder et av prosjektene i samarbeidet «Næringsriket Østfold» som har til hensikt å få statlige arbeidsplasser til fylket. Yngvar Trandem beskriver beslutningen om å få hovedsetet til moss som betydningsfullt.

– At toppledelsen for region Viken flyttes til Moss og at det blir vekst i antall statlige høykompetente arbeidsplasser i fylkesmannsembetet i Moss er betydningsfullt og vil styrke regionen både mtp næringsattraktivitet og boattraktrivitet, sier den daglige lederen for Moss Næringsutvikling.

Styrelederen er usikker på virkningene det kan ha for næringsutvikling i regionen.

– Det er alltid gunstig å etablere seg i områder hvor det er aktivitet og det er tilgang til hvor beslutninger tas. Men konkrete virkninger på næringsetablering er vel usikkert, svarer Kristian Oppegard.

Se vår tekstoppdatering fra pressemøtet nederst!

Moss Avis sendte direkte fra pressemøtet på Statens hus i Moss klokken 11.30 onsdag formiddag.

Se video fra pressemøtet i denne artikkelen.