Krf bekreftet denne uka at de vil gå for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot fylkenes vilje. Dermed er regionreformen i ferd med å bli virkelighet og en av vår tid minst gjennomtenkte reformer tar form.

Mens fylker som Troms og Finnmark, med enorme avstander, slås sammen med tvang skal et fylke som Rogaland stå alene. Mens Østfold, Akershus og Buskerud tvinges til å bli ett fylke for å oppnå «stordriftsfordeler», mener regjeringen at det er greit at Møre og Romsdal blir stående alene.

Hva er egentlig logikken bak at et fylke som Møre og Romsdal med sine 265 000 innbyggere i ifølge regjeringa er stort nok til å stå alene, mens Akershus med sine om lag 600 000 innbyggere må tvinges sammen med to andre fylker for å bli et gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere? Hvorfor er det viktigere for regjeringa å lytte til innbyggerne i Nordland, som etter eget ønske får fortsette alene, enn til innbyggerne i Troms og Finnmark som blir tvangssammenslått mot høylytte protester?

Og hva blir egentlig bedre for innbyggerne i Østfold, Akershus og Buskerud nå som vi snart kan kjøre fra Svinesund til Hallingskarvet uten å krysse en fylkesgrense? Oppnår de et mer enhetlig bo- og arbeidsmarked? Nei, Oslo som er et svært viktig arbeidsmarked for innbyggere i alle tre fylkene skal ligge som en selvstendig øy midt inne i det nye storfylket. Får de mer makt over eget fylke? Nei, deres fylkesmannsembete skal faktisk overføres til Oslo slik at fylkesmannen for nye Viken ikke en gang skal sitte i fylket. Får de flere oppgaver enn da de var selvstendige fylker? Nei, oppgaver av betydning har ikke fulgt med denne absurde reformen med mindre man regner ansvaret for tildeling av tilskudd til ikke-statlige flyplasser som betydelig. Dem finnes det forresten kun tre av i Norge.

Senterpartiet har gjennom hele prosessen vært svært kritisk til regionreformen. Vi har gang på gang stilt spørsmål til sentraliseringsminister Sanner og regjeringa om hva reformen skal løse, men har bare fått ulne bortforklaringer til svar. Da reformen ble vedtatt i Stortinget i vår sa KrFs talsmann Geir Toskedal følgende «at vi har greid å få fram en løsning ingen partier er enig i, må være et bevis på at det går an å samarbeide, for vi har et felles resultat der ingen er helt fornøyd».

Krf har i denne prosessen vist større respekt for sine tidligere samarbeidspartier enn for lokale politikere, inkludert KrFs egne, som bønnfaller Stortinget om å gjøre om vedtak de mener er svært uheldige for utviklingen i sin region.

Stortinget skal avgi sin innstilling til Senterpartiets og andre partiers forslag om å oppheve tvangssammenslåingen av fylker 30. november. Det er trist at Krf vil gå for tvangssammenslåing av både Viken og andre snodige konstruksjoner. Senterpartiet kommer til å kjempe videre for at disse absurde sammenslåingene ingen egentlig vil ha ikke ser dagens lys. Det er ikke for sent for KrF å snu.

LES OGSÅ:

Viken: En gjøkunge ingen vil ha

– Del monsterfylket!

Råder Stortinget til å dele Viken i to

Dette blir numrene på de nye kommunene

Regionreform uten magemål og mening

Pulveriseringen er snart over. Endelig Viken.

Sanner spår suksess for det nye superfylket

Valgresultatet betyr fortsettelse for Viken-planene

Storregion Viken, et gubbevelde?