Regjeringen vil gi grønt lys for at landets byer kan opprette såkalte nullutslippssoner. Det vil si at lokalpolitikere i byene kan bestemme at det skal være forbudt å kjøre bensin- eller dieselbiler i deler av byen. Det ble klart da regjeringen la frem sin klimamelding nylig.

Vi tror ikke de rødgrønne politikerne, som styrer de fleste av landets byer, blir vanskelige å be. I Oslo har byrådet, med MDG i spissen, etterlyst nullutslippssoner lenge. Det samme vil man i Bergen.

Regjeringen legger ballen klar på straffemerket for Ap, Sp, Sv, MDG og Rødt. For straff skal de ha, de som kjører bensin- og dieselbil.

Har det slått de rødgrønne eller H, V og KrF at noen fortrekker bensin- eller dieselbil? At for noen passer det best og er mest praktisk? At noen ikke kan ta seg råd til å kjøpe seg en ny og ganske kostbar elbil? At mange som bor i leiligheter i byene kanskje ikke har gode lademuligheter?

Det virker ikke sånn.

Vi tror heller ikke at det er sånn at dette kommer til å gjelde noen få gater i indre by. Vi tror bypolitikerne tvert om vil ønske ganske omfattende nullutslippssoner, eller forbudssoner som er et mer dekkende begrep.

Høyre har eksempelvis ønsket at alt innenfor ring 2 i Oslo skal være nullutslipp, altså mesteparten av indre by. En slik nullutslippssone vil ramme over 100.000 innbyggere. Av erfaring tror vi ikke Ap og MDG i Oslo vil være vonde å be, heller ikke i andre byer.

Regjeringen ønsker å endre på regelverket slik at man kan opprette disse sonene kun av hensyn til klima, ikke bare grunnet luftforurensing.

Dette er med respekt å melde bare tull. Nullutslippssoner er et miljøtiltak, ikke et klimatiltak.

Nullutslippssoner i norske byer har ingenting med globale klimautslipp å gjøre. Ja, det kan argumenteres med lokal luftforurensing og miljø, men ikke klima.

Dette bare viser hvor forblindet regjeringen og venstresiden er i sin jakt på klimatiltak, og i sin jakt på bilistene.

Når det kommer til lokalt miljø er det også viktig å understreke at nyere bensin- og dieselbiler har langt lavere utslipp av partikler enn for bare få år siden – så dette problemet er i seg selv heldigvis mindre aktuelt enn tidligere. Og vi mener det uansett ikke rettferdiggjør å stenge brorparten av landets bilister ute av byene.

I kampen om å være «best» på klimapolitikk synes intet tiltak å være for hardt eller for symbolsk. Verken for regjeringen eller de rødgrønne.