Statsministeren og energiministeren roper varsko og varsler om eventuelle «strøm-rasjonering» og enda høyere strømpriser framover i tiden, allikevel bruker begge (Vedum er taus), uttrykkene: «bør» «ønsker»«håper» «be om» «gjerne sett» «vurderer» «utelukker ikke», istedenfor «SKAL!»

Det SKAL være en lovpålagt minimums fyllingsgrad av vannmagasinene, for å sikre reserve kraft til landets forbrukere i tilfelle manglende nedbør, eller andre energi problemer.

Strøm eksporten SKAL reguleres, eventuelt stoppes når kraftsituasjonen krever det.

Kraftforsyningen, som er en meget viktig infrastruktur, SKAL ingen tjene på, selvkost prinsippet er

en viktig moment for rettferdig fordeling av felles goder, og for å få strømprisene normalisert..

Midlertidige kompensasjon er en nødløsning, som ikke skulle være nødvendig i en fagmessig oppbygd, og drevet energi-husholdning.

Statsminister Støre, i et intervju av Johan Falnes (NTB), «lover å gjøre det som trengs» og «viser fram et bilde av en vedstabel utenfor hytta» som bevis på sin «egen strømstøtteordning»

Det er mange som følger hans eksempel.

Vedforhandlere jobber på spreng for å tilfredsstille etterspørselen før vinteren kommer. Folk skifter ut strømfyringen med rykende, meget forurensende ved-varme.

Fortsetter den nåværende energipolitikken, fører det til regjeringens farvel til «2 gradersmålet».

Globalt, i europeisk sammenheng, blir det samme om den norske energien brukes i Norge, Tyskland eller andre Europeisk land. Summen av energiforbruket blir det samme, det er fordelingen som forandres.

Mens norske forbrukere, med høye strømpriser, presses til å øke forurensende oppvarming i Norge, og dermed er aktivt med å svekke landets muligheter til å oppnå sitt klima-mål, kan tyske,eller engelske, eller andre lands forbrukere benytte norsk vannkraft for å holde sitt 2 graders mål!

Er dette bedre for klimaet!?