Regjeringens tiltakspakke og permitteringer

Det er ventet at endringene som gjelder reduksjon av lønnsperioden, og vente-regelen tidligst trer i kraft 19. mars 2020., skriver advokat Silja Dagenborg

Det er ventet at endringene som gjelder reduksjon av lønnsperioden, og vente-regelen tidligst trer i kraft 19. mars 2020., skriver advokat Silja Dagenborg Foto:

Av

Norsk næringsliv har blitt hardt rammet av myndighetenes tiltak for å bremse spredningen av corona-viruset. Svært mange bedriftseiere i Moss og i resten av landet opplevde sist uke at inntektsgrunnlaget ble borte nærmest over natten.

DEL

MeningerMye tyder på at enkelte bedrifter vil få problemer med å komme seg helskinnet igjennom krisen. Enda flere bedrifter vil de neste dagene og ukene havne i en situasjon hvor de blir tvunget til å permittere sine ansatte. I følge av en fersk undersøkelse fra NHO vurderer hele 80 % av bedriftseierne å permittere ansatte den nærmeste tiden.

Regjeringen har presentert en krisepakke for næringslivet. For arbeidsgivere betyr de nye tiltakene at det blir lettere å permittere ansatte. De foreslåtte lovendringene går i korte trekk ut på;

- Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager

- Ventedager fra permittering og frem til man mottar dagpenger oppheves

- Kravet til arbeidsreduksjon for å ha rett til dagpenger reduseres fra 50 til 40 prosent

Hensikten er at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Håpet er at dette virkemiddelet vil gi bedriftene bedre likviditet og at man kanskje unngår oppsigelser. Endringen innebærer at byrden ved permitteringsperioden veltes over fra arbeidsgiver til staten og den permitterte.

Slik permitteringslovgivningen er i dag plikter arbeidsgiver å varsle arbeidstaker om permittering 14 dager før permitteringsperioden trer i kraft. Videre plikter arbeidsgiver å betale permitteringslønn og annet vederlag i en arbeidsgiverperiode på 15 arbeidsdager. Etter arbeidsgiverperioden fritas arbeidsgiver fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i en nærmere avgrenset permitteringsperiode på maksimalt 26 uker.

Arbeidsgiver må etter dagens regelverk betale lønn til den ansatte i nærmere 5 uker før permitteringen trer i kraft.

En reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt vil bety at arbeidstaker mister lønnen tidligere, og i stedet går over på dagpenger. For den permitterte vil dagpenger kun delvis kompensere lønnen. Dagpenger tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Dagpengene beregnes imidlertid kun av lønn inntil kr 593 198 (6 G). Regjeringen har ønsket å lette trykket for arbeidstakerne også, ved at ventetidsreglene fjernes. Den permitterte skal kunne søke om dagpenger fra den dagen permitteringen trer i kraft.

Uavklarte spørsmål

Reglene knyttet til varslingsperioden ble imidlertid ikke omtalt. Fristen kan etter loven endres fra 14 dager til 2 dager ved såkalte «uforutsette hendelser». NAV er imidlertid uklar på om virusutbruddet er en slik uforutsett hendelse. Arbeidsgiverorganisasjonenes standpunkt ser ut til å være at et virusutbrudd ikke kan være uforutsett. Konsekvensen av virusutbruddet og omfanget av regjeringens tiltak kan imidlertid umulig sies å være påregnelige. Under pressekonferansen søndag kveld henviste statsministeren til NAV på dirkete spørsmål om tolkning av reglene knyttet til varslingsperioden. Statsministeren måtte imidlertid innrømme at situasjonen var uvanlig.

Når trer reglene i kraft?

Det er ventet at endringene som gjelder reduksjon av lønnsperioden, og vente-regelen tidligst trer i kraft 19. Mars 2020. Regelen vil da delvis kunne få tilbakevirkende kraft. Reglen knyttet til dagpengerettigheter ved 40 % permittering anslås å tre i kraft fra 1. april 2020.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags