Rekordomsetning på 1,4 milliarder for Olav Breivik: – Vi har rydda litt i konsernet

2019 ble et historisk toppår for konsernet Breivik Holding AS både på omsetning og inntjening.