For 500 år siden ble Luthers teser kjent og offentliggjort. Tesene var kritiske til tanken om at mennesker kan bidra til egen frelse, enten gjennom å gjøre gode gjerninger eller donere penger.

Temaet denne søndagen er ”Frelsen er ikke til salgs” og fristelsen til å gjøre religion til salgsvare er fremdeles tilstede. Fortsatt blir mennesker undertrykt av ledere som bruker religion og tro som midler til å fremme egen makt og rikdom. Vi trenger ikke lete lenge før vi finner religiøse ledere som tilbyr forbønn mot betaling eller forkynner et budskap med aggressiv markedsføring og giverpress. Det er stadig nødvendig å holde en selvkritisk refleksjon gående omkring forståelsen av frelsen og at den ikke er til salgs.

Det er med troen som med kjærligheten, den kan ikke kjøpes for penger. ”Du er ikke rik før du har noe som ikke kan kjøpes for penger” sier Garth Brooks.

Beatles sa noe av det samme i sin sang ”Cant by me Love” fra 1964: ”I dont care to much for money, for money cant by me love…..” Slik er det også med frelsen. Den kan ikke kjøpes, den kan bare mottas gratis.

 

Frelsen kan ifølge Luther bare oppnås gjennom tro, og troen er en gave som gis fra Gud til mennesker. Gud er aktiv og mennesket passivt. Troen er derfor ikke noe vi kan oppnå ved egen innsats.

Denne søndagen vil Luthers tanker om tro og frelse være sentrale i gudstjenesten i Moss kirke, og prekenen handler om den fattige enken. (Luk.20,45-21) Hun som la to små mynter i offerkisten i tempelet. Hennes lille offer ble nesten usynlig sammenlignet med de andres. De andre var rike og likte å vise seg fram. Deres rause bidrag var et utgangspunkt for anseelse og berømmelse. De investerte i eget omdømme og fokuserte på egen vekst. De viste ingen tillit til Gud.

Enkens gave derimot var liten og minimal, sett med våre øyne. Den gav henne ingen ære eller berømmelse, men den vitnet om tro på en omsorgsfull Gud. Enken overlot alt hun eide i Guds hender. I Jesu øyne var det den største gaven, for den ble gitt i tro og tillit til at Gud er kjærlighet.

Du kjærlighet så mektig mild

Tenn i oss den samme rene ild.

Gi at vi av hjertet holder av hverandre

Så vi alltid sammen i din fred kan vandre.

Herre hør vår bønn.

NoS. 513 v.3 Tekst av M. Luther 1524