Etter å ha fått støtte av Ekstrastiftelsen gjennom Redd Barna, skal Hjelpekilden i gang med å etablere samtalegrupper for mennesker som har brutt med den religiøse troen og miljøet de har tilhørt.

– Vi begynner først her på Østlandsområdet med en gruppe i Moss og to i Oslo, sier daglig leder Hilde Langvann. Hun er bosatt i Råde og har selv vært gjennom en slik bruddprosess sammen med mannen sin.

Hjelpekilden ble startet i 2012 og har forskjellige tilbud til mennesker som sliter etter å ha brutt ut av religionen de har tilhørt. Samtalegruppe er imidlertid det mest etterspurte og planen er å etablere grupper i de store byene over hele landet på sikt.

Målet er å forebygge psykiske lidelser blant menneskene som har brutt ut ved å snakke om problemstillingene som oppstår i etterkant.

Alvorlig

– Jeg har selv sett hvordan man kan slite etter å ha brutt ut. Det er en alvorlig problemstilling som kan føre med seg psykiske lidelser, sier Langvann før hun utdyper:

– Ensomhet er noe som går igjen. Man kan være vokst opp i et miljø uten kontakt med noen utenfra. Det kan føre til at man blir redd for andre når man først har brutt ut. Negative tanker om dommedag kan og henge igjen, sier Langvann.

Hun jobber fortsatt med detajlene, men satser på å ha på plass et tilbud i mars.

- Lite offentlig kompetanse

Hjelpekilden er alene om å tilby slik støtte. Ved årtusenskiftet drev Redd Barna et noe annerledes prosjekt for å hjelpe mennesker i samme situasjon, men har ikke hatt et tilbud siden det ble avviklet i 2002.

– Det kom mange henvendelser jevnt etter 2002. Vi så at det var et veldig stort behov. I mange år har Redd Barna vært pådrivere for at det skulle etableres kompetanse på området, sier rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg. Hun har tro på arbeidet Hjelpekilden gjør i dag.

– Jeg opplever at de jeg har truffet i Hjelpekilden er kunnskapsorienterte. Hjelpekilden er bra i dag, men det er samtidig viktig at dette ikke forblir et privat ansvar, men også et offentlig ansvar.

Søndag har ingen i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kunnet la seg intervjue, men statssekretær Kai-Morten Terning har svart via e-post.

– Det er bra med frivillige organisasjoner som gir hjelpetilbud til unge i utsatte situasjoner. Vi vet det er vanskelig å bryte med religiøse miljøer. Offentlige hjelpetilbud som møter unge vil også være et tilbud for denne gruppen. Det er behov for kompetanseheving i hjelpeapparatet for å håndtere disse problemstillingene. Derfor har vi løftet frem tiltak som bidrar til dette  i forbindelse med handlingsplan mot tvangsekteskap, skriver han.