Ordningen med å levere gamle fritidsbåter gratis for sanering starter 1. oktober, men dette er en søndag og avfallsplassen på Solgård er stengt. Dermed er første mulighet mandag 2. oktober.

Dersom man har en liten fritidsbåt som ikke lenger er sjødyktig kan det være smart å få levert denne.

Med små fritidsbåter mener man båter brukt til sports- og fritidsbruk med en skroglengde inntil 15 fot (4,75 meter) uten innenbordsmotor. Dette inkluderer også kano, kajakk og lignende.

LES OGSÅ: – Friområdet skal ikke være en båthavn 

Husk å ta med skjema

Når man leverer denne på avfallsplassen kan man også søke Miljødirektoratet om en refusjon på tusen kroner for hver båt. Den som leverer inn båten må ha med et skjema som kam kan finne på blant annet movar.no eller hjemmesidene til Miljødirektoratet. Skjemaet må fylles ut, for deretter å bli signert ved levering av båten.

LES OGSÅ: Nå punger staten ut for å ta imot gamle vrak

Den som har levert båten må deretter sende inn en søknad om refusjon, dette gjør man via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Båter over 15 fot med innenbordsmotor leveres godkjent anlegg for miljøsanering.