– Flere kommuner har hatt positive selvkostfond som skal og må nedjusteres. Fra og med 2015 har man drevet med til dels store underskudd og prognosene for inneværende år er at fondene blir ytterligere redusert. Prisene må derfor svinge opp for å kunne drifte tjenesten i balanse, forklarer Movar-direktør Johnny Sundby.

Moss kommune håndterer selvkostfondet selv og bestemmer derfor helt på egen hånd om de ønsker å justere prisen eller ei, de andre eierkommunene i Movar – altså, Rygge, Råde, Våler og Vestby – får en anbefaling av Movar. Og det er denne anbefalingen Sundby nå kommer med.

Vi anbefaler Rygge om å øke gebyret med tre prosent som utgjør cirka 93 kroner for et standardabonnement. Råde med åtte prosent eller ca. 228 kroner. Våler med åtte prosent eller ca. 273 kroner og Vestby med fem prosent eller 174 kroner. Vi kommer med anbefalingen, mens det er kommunene selv som vedtar gebyrene, sier Sundby.

– Det kan jo være at noen ikke tar imot en slik justering på en positiv måte, men man skal huske på at det koster en del penger å hente avfall. Vi snakker om en bil på 15 tonn som kommer opptil flere ganger i uken. Vi har god kontroll på kostnadene, og kommer med en anbefaling som vil utjevne dette slik at vi nærmer oss balanse på selvkostfondene, fortsetter han.

Når det gjelder Moss, så er anbefalingen fra Sundby at de vil få en kostnadsøkning overfor Movar tilnærmet ordinær prisstigning.