Mens ungdom smittes av Covid-19 på nachspiel og hjemmefester på Oslo vest velger regjeringen å gi nådestøtet til en serveringsbransje som allerede er i knestående. Å flytte festen fra et kontrollert utested til en overfylt leilighet er en særdeles dårlig ide.

Politileder Morten Ørn, i Bergen, Askøy og Øygarden, har beskrevet stemningen i sentrum som en «blanding av nyttårsaften og partyøya Magaluf». Naboer nedringer politiet over en stor mengde bråkete fester fra en rekke leiligheter.

Frp advarte sterkt mot innføringen av forbudet mot alkoholservering etter midnatt. Regjeringen valgte ikke å lytte. Resultatet er nå overfylt kollektivtransport klokken 24.00, en eksplosjon av private fester uten smittevern -eller annen kontroll og en overbelastet politistyrke. Over hele landet renner det nå inn med meldinger om festbråk til politiet hver eneste helg.

Det fleste restauranter og utesteder har med et nødskrik overlevd de siste månedene med nedstenginger, påbud og smittevern. Kombinasjonen av færre gjester og flere ansatte på jobb som følge av at all servering må gjøres ved bordene er en dødelig cocktail for hele bransjen. Vi har allerede sett konkurser, og det å fjerne de mest innbringende timene fra utestedene vil være den siste spikeren i kisten for mange. Jeg frykter vi vil se konkurser, arbeidsledighet og et dårligere serveringstilbud i årevis fremover om ikke regjeringen umiddelbart tar til fornuft. Det er ufattelig dårlig politikk å rasere næringslivet samtidig som smitterisikoen økes gjennom en eksplosjon i hjemmefester og trengsel i kollektivtransporten.