Hele mitt politiske liv har jeg kjempet for retten til heltid og en lønn å leve av. Aldri har dette kravet vært viktigere enn nå. Vi har nå vært i en unntakstilstand under pandemien et år. Vi fikk ikke feiret kvinnedagen i 2020 grunnet nedstengning, og det blir ingen fysisk feiring i år heller. Pandemien har vist hvor sårbart helsevesenet er når det blir bemannet med en rekke deltidsstillinger. Mange jobber flere steder og også i flere kommuner for å få en lønn de kan leve av. Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa og der kvinneandelen er høy er lønna lav mye grunnet deltid.

Hva har pandemien lært oss? Jo flere hoder og hender som jobber flere steder jo mer sårbart blir helsetjenesten vårt for smitte. I Oslo har man hatt forbud mot å jobbe flere steder under pandemien og dette har ført til inntektstap for mange. Deltidsstillinger er faglig uforsvarlig i en pandemi, det er sårbart og det gir uforutsigbare og dårligere tjenester. Sårbare brukere trenger forutsigbarhet og kontinuitet, Bruken av deltidsstillinger begrunnes i økonomi.

Turnusen må gå opp, og det blir for dyrt med hele stillinger. Dette argumentet brukes ikke der andelen menn er høy. Denne pandemien har vist at det kan bli svært dyrt med et så sårbart helsevesen. Offentlig sektor utnytter i hovedsak kvinner i små stillinger og tar fra dem muligheten til å komme inn på boligmarkedet og være økonomisk uavhengig. Når vi også i Østfold har en sykehusledelsen som går til sak mot sine ansatte når de krever fulle stillinger som de har rett på etter lovverket blir jeg helt matt. Det er grovt og uforsvarlig å kreve at sykepleiere som jobber med de mest sårbare skal gå på ulike avdelinger for å få fylt opp stillingene sine.

Nok er nok!!! La oss bruke det pandemien har lært oss at færre hoder og hender fører til bedre tjenester, mindre smitte og bedre økonomi. Vi kvinner vil ikke lenger finne oss i at vi er salderingspost. Gratulerer med kvinnedagen 8.mars. Vi er ikke på langt nær i mål med likestilling i Norge.

May Hansen, SV