Det er flere som er kommet med forslag inklusiv Statens Vegvesen, til en ny trase for Rv 19. Feilen med den og alle andre planer er at ferjetrafikken fortsatt skal rasere store deler av Moss. Det er på tide å tenke nye tanker. Denne ideen ble delvis utarbeid av Havnefogd Valentin Vogt tidlig på 60-tallet men da med utvidelse av havnen til også å omfatte Revlingen.

Hvis vi fyller opp sundet mellom Revlingen og Festelandet, så får vi en godt beskyttet havn inne på Festelandet. Det kan bli nytt anløpssted for fergene. Videre kan jernbanetraseen mot Klevberget bli oppstillingsplass for de bilene som venter på fergen og avkjøringsvei for de som kommer med fergene. Ved Klevberget kan den nye Rv. 19 begynne med tunnel i fjellet og ende på E6 ved Årvold.

Følger vi den planen, slipper vi en masse anleggstrafikk. Vi slipper å få en firefelts vei som deler byen i to. Vi slipper trafikken fra fergene. Vi får frigitt havnen, både på land og til sjøs. Vi får et nytt areal, Revlingen som med landforbindelse kan brukes til så mangt.

Det må være idioti å bygge en ny firefelts riksvei gjennom en by!

Nå har vi sjansen til å bli kvitt fergetrafikken, se til Horten, der har de greid å få trafikken som tidligere har gått gjennom byen langt unna.