– Rockwool lastes ikke etter at dansk arbeider fikk kuttskader

– Dette er en kjedelig sak. Vi er kjempelei oss over at en som jobbet med å få på plass det nye anlegget vårt, ble skadet.