Røde Kors setter krisestab

Av

Korona-viruset involverer stadig flere, nå også humanitære organisasjoner.