Selve skolevalget på de videregående skolene i Norge ble i år gjennomført digitalt fra elevenes egen pc eller mobil. Det er første gang en slik digital valgordning gjennomføres.

(Illustrasjonen i toppen av artikkelen viser landsresultatet.)

Resultatene fra de videregående skolene Kirkeparken og Malakoff i Moss er også klare.

Ap størst på Malakoff

Ved Malakoff skole ble Arbeiderpartiet (Ap) vinner, med en oppslutning på 30,9 prosent av elevstemmene. Det er en framgang på 11,9 siden valget i 2019. Etter Ap fulgte Fremskrittspartiet (Frp) med 17,8 prosent av stemmene, en framgang på 6,1 fra forrige valg.

Venstre (V) gjorde et solid skolevalg og fikk 10,3 prosent av stemmene. Senterpartiet (Sp) fikk åtte prosent, noe som er fram 3,4 prosent sammenlignet med 2019. Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk tilbake 5,7 prosent fra 2019, og endte med 5 prosent oppslutning, mens Rødt fikk solide 8,8 prosent og SV 7,3. Høyre (H) gjorde ikke noe stort valg ved Malakoff, og fikk 7,7 prosent oppslutning.

Til sammen fikk venstresiden 369 stemmer, mens de blå på høyresiden fikk 222 av stemmene ved Malakoff.

Trykk her for å se detaljene fra skolevalget ved Malakoff.

Solid resultat for SV og Venstre på Kirkeparken

På Kirkeparken er det kunnskapsministerens eget parti, Venstre, som var en av valgvinnerne med hele 18 prosent av stemmene. Det gjør partiet til tredje størst, etter valgvinner Sosialistisk Venstreparti (SV) med 18,6 prosent oppslutning og Ap med 18,4. Videre følger Høyre, som gjør det merkbart bedre på Kirkeparken enn Malakoff. Statsministerens parti fikk 14,2 prosent av Kirkeparken-stemmene. Frp endte på ni prosent, og MDG på 9,5. Nederst finner vi Rødt med fem prosent og Sp med tre prosent.

Trykk her for å se detaljene fra skolevalget ved Kirkeparken.

Skolevalgvinnerne

Tendensene fra resultatene ved skolene i Moss, gjenspeiler en del av det nasjonale bildet. Utdanningsdirektoratets oversikt fra skolevalgene i Norge viser at Frp, Venstre og SV går mest fram. Ap er fortsatt det største partiet, men har også gått mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Frp, Venstre og SV går fram med henholdsvis 3,7, 3,2 og 2,7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Ap er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4,4 prosentpoeng.

Rødt, Høyre og MDG har også hatt tilbakegang, men i mindre grad. Sp har en framgang på ett prosentpoeng, mens KrF nå er nede i to prosent oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3,2 prosent i 2017

FAKTA

  • Rekordmange skoler har valgt å gjennomføre valget elektronisk i år. Av 393 påmeldte skoler, har 237 (ca. 60 %) valgt å gjennomføre det som elektronisk valg. Ved forrige skolevalg, i 2019, valgte om lag 25 % denne løsningen.
  • 393 skoler var påmeldt til skolevalget 2021. Av disse hadde 237 valgt å gjennomføre elektronisk valg (Dvs. 60 % av skolene, mot ca. 25 % i 2019).
  • Ordningen med å arrangere skolevalg har eksistert siden 1989. Siden den gang har det blitt gjennomført skolevalg annethvert år i forbindelse med de ordinære valgene.
  • Årets valg er det 17. valget i rekken. I 1994 ble det i tillegg gjennomført skolevalg i forbindelse med EU-avstemmingen.
  • Skolevalgene er en del av demokratiopplæringen i norsk skole. Nærmere 2 millioner stemmer har blitt avgitt i skolevalget siden starten.
  • Skolevalgene arrangeres av NSD – Norsk senter for forskningsdata på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
  • NSD gjennomfører også spørreundersøkelser om norske ungdommer holdninger og kunnskaper om politikk og samfunn i forbindelse med valgene.
  • Tilsvarende spørreundersøkelser blir gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen, slik at man har sammenlignbare data.

Kilde. Utdanningsdirektoratet udir.no