Rødt vil at kommunene sikres spillerom til å bruke alkoholloven for å sikre arbeidsvilkåra i serveringsbransjen, for eksempel gjennom å frata skjenkesteder som bryter lover og regler skjenkebevillingen.

I Moss har vi konkretisert dette kravet i de alkoholpolitiske retningslinjene. Sammen med resten av styringsflertallet har Rødt fått gjennomslag for at alle som arbeider i overnattings-, serverings- eller cateringsvirksomhet er sikret allmenngjort minstelønn før utestedet innvilges skjenkebevilling. Alkoholloven har strenge krav til bevilling til salg og skjenking av alkohol, og kommunen fører nøye kontroll over alle salgs- og skjenkesteder. De ansatte i bransjen bærer et stort ansvar for at gjeldende lover og regler følges på deres vakt, de jobber gjerne sene kvelder og ofte i hektiske miljøer. En allmenngjort minstelønn innebærer at det er satt et minimum av hva ansatte i bransjen skal tjene per time. Når Arbeidstilsynet fører tilsyn på praksisen, finner de at ikke alle virksomheter følger disse reglene. Slik skal vi ikke ha det i Moss.

Kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv er viktig for oss i Rødt, derfor er vi stolte av og glade for at det er innført alkoholpolitiske retningslinjer som stiller krav om minstelønn i utelivsbransjen. Jobber du i serveringsbransjen jobber du ofte til ukurante tider, i hektiske miljøer og bærer et stort ansvar. Med så strenge krav til kontroll på utestedene, er virksomhetene avhengig av dedikerte ansatte som er trygge i jobben sin og har en anstendig lønn.

Denne uka er retningslinjene tatt i bruk, i forbindelse med behandlingen av to skjenkebevillinger i Moss. Administrasjonen har gjort en grundig og god jobb i behandlingen av de to søknadene, og sørget for at formannskapet kunne innvilge skjenkebevilling i trygg forvissning om at også de ansattes lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt.

Rødt vil fortsette å jobbe for at dette blir standarden ikke bare i Moss, men også i resten av Østfold og Norge, gjennom å sikre kommunene spillerom til å bruke alkoholloven for å sikre ryddige og levelige arbeidsvilkår i bransjen.

Vi ønsker de to stedene Apropo Café og Knutepunktet Vertshus velkommen til byen og lykke til med oppstarten!