Gå til sidens hovedinnhold

Rødt Moss støtter Fair Play Bygg Østfold, for et anstendig arbeidsliv.

Debatt

Prosjekt Fair Play Bygg Østfold består av flere av partene i arbeidslivet i byggenæringa, både arbeidstakeres og arbeidsgiveres organisasjoner. Sammen vil de jobbe for en seriøs byggenæring og motvirke arbeidslivskriminalitet. Akrim er et stort og økende problem i bransjen; vi snakker om svart arbeid, grov sosial dumping, farlig arbeid og organisert kriminalitet. All den tid det er et offentlig ansvar å bekjempe denne kriminaliteten, er det offentlige også avhengig av tips fra og samarbeid med publikum.

Det har den siste tiden vært debatt om Fair Play Bygg Østfold og søknaden deres om støtte ble innvilget i kommunestyret 4 mai. For oss i Rødt er kampen mot forskjells- Norge den viktigste og utgangspunktet vårt for å skape et vendepunkt i samfunnet. Vi støtter forslag som sikrer arbeidsfolks rettigheter og reduserer forskjellen mellom fattig og rik.

Vi mener Fair Play Bygg Østfold vil bidra godt med å heve beredskapen mot arbeidskriminalitet og gjøre det enda mer vanskelig for useriøse og kriminelle firmaer.

Problemet med arbeidskriminalitet er grådige arbeidskjøpere som driver på bekostning av vanlige folks helse og økonomi. Når partene i arbeidslivet søker sammen for å stoppe den dårlige utviklinga, gleder det oss i Rødt Moss at vår kommune bidrar.

For et anstendig arbeidsliv, mot økende forskjeller, sammen med partene i arbeidslivet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.