Gå til sidens hovedinnhold

– Privatisert ansvarspulverisering

Artikkelen er over 3 år gammel

Kronikk signert Eirik Tveiten og Remi Søvberg, bystyrerepresentanter for Rødt (Moss).

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter den senere tids tragiske avsløringer fra Norlandia-hjemmet i Skoggata i Moss ser Rødt seg nødt til å påpeke noen grunnleggende problemer med profittdrevne velferdstjenester. Åge Villi Kristiansen døde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss, 76 år gammel, den 11. oktober 2016. Norlandia-hjemmet eies av brødrene Kristian og Roger Adolfsen. De er bare noen år yngre enn Åge Villy var. Men de lever ganske andre liv enn beboerne på sykehjemmene og servicesentrene konsernet deres driver: I fjor tok de ut over 100 millioner skattekroner i utbytte. Til VG sa de likevel at de «nesten ikke har tid til å bruke penger».

Åge Villi Kristiansen hadde diabetes og problemer med sår på beina. Han flyttet til Skoggata i september 2015, da familien forsto at han ikke lenger kunne klare seg hjemme. Omsorgsboligen ble først og fremst valgt for å få skikkelig hjelp til sårene. Men fem dager før Åge Villy døde oppdaget altså søsteren hans en mengde hvite larver rundt sårene på tærne hans. Slikt skal ingen måtte oppleve. Dagen før dette skulle Åge Villi ha vært på sitt månedlige hudlegebesøk, men timen ble avlyst – angivelig fordi ingen på Skoggata hadde tid til å følge ham til legen.

Det har senere kommet fram at hudlegen oppdaget feil i sårbehandlingen i 5 av 8 tilfeller. Hudlegens beskjeder ble ikke forstått og nådde ikke fram til rette vedkommende på Skoggata. Da er det lett å konkludere med at det er snakk om fullstendig systemsvikt og grove overtramp. Dessverre er det ikke umulig at noe slikt kunne ha skjedd også ved en kommunalt drevet virksomhet. Også det offentlig drevne helsevesenet har et stort forbedringspotensial hva gjelder rutiner og høyt arbeidspress for ansatte med ufrivillige deltidskontrakter. Og mange kommunestyrer vedtar uforsvarlig lave budsjetter. Det ligger imidlertid en vesensforskjell i at offentlig drevne virksomheters eneste formål er å drive en best mulig tjeneste, mens privateide virksomheter først og fremst skal kutte kostnader for å skaffe overskudd til eierne. Ulikt hva høyresida mener fører ikke dette nødvendigvis til bedre tjenester, snarere ser vi stadig oftere at det eksakt motsatte er tilfellet.

At feilbehandlingen av Åge Villi Kristiansen er blitt holdt skjult for kommunen, rådmann, politikere og mossinger i snart ett år er så alvorlig at det må få store konsekvenser. De kritikkverdige omstendighetene rundt selve dødsfallet ble og meldt som avvik til kommunen kun av det offentlige ambulansepersonalet. Norlandia meldte aldri fra, verken om dødsfallet eller de åpenbare avvikene knyttet til den mangelfulle sårbehandlingen. Dette har kun kommet fram gjennom media. Norlandia meldte ikke saken til Helsetilsynet før medieoppmerksomheten gjorde det tvingende nødvendig. Dette er grove overtramp fra Norlandia og et helt klart kontraktsbrudd. Kontrakten må derfor avsluttes, tiden er moden for å kommunalisere virksomheten ved Skoggata.

I løpet av sommeren har enkeltpersoner kommet til oss politikere med historier om personell under press og om beboere og brukere i Norlandia-systemet som ikke føler at de blir ivaretatt. Etter at Åge Villys historie ble kjent har også flere pårørende ved samme institusjon gått ut i mediene med svært negative erfaringer fra Skoggata. Dersom arbeidshverdagen til noen av pleierne er så presset og kompetansen hos noen så mangelfull at det utgjør en risiko utover det vanlige, er det meget alvorlig. Erna Solberg besøkte Skoggata under valgkampen i 2013. Da sa hun: «Jeg er imponert over hva man har fått til her i Skoggata, og mener at dette senteret er et godt utgangspunkt og et godt eksempel på hvordan ting bør fungere, sa Erna Solberg.» Nå har det privatiserte glansbildet fått nok en sprekk som det er viktig at byens politikere følger opp. I 2015 var skandalene knyttet til en annen Norlandia-drevet institusjon i Moss, nemlig Orkerød Sykehjem. Dyktige fagpersoner fortalte da at fagmiljøet der var ødelagt i jakten på raske innsparinger for å øke Adolfsen-brødrenes utbytte. Det blir stadig tydeligere at velferdsprofitørenes profittjag får ødeleggende konsekvenser for vårt helse- og omsorgssystem.

Vi hevder ikke at det offentlige helsevesenet er feilfritt. Men en viktig forskjell er at alle pengene som bevilges går til velferdstjenestene og at kommunen selv kan ha kontroll med hva som foregår. Velferdsprofitørenes forsvarere mener at alle de påviste problemene med privatdrevne helsetjenester kan unngås ved hjelp av kontrakter som er utformet på riktig måte. Men som vi ser: Smutthull kan alltid konstrueres og kontraktene kan brytes uten at noen merker det.

De stadig større konsernene som driver skattefinansierte velferdstjenester har kun ett formål: profitt. En lang rekke eksempler viser med all tydelighet at kommunalt ansatte byråkrater ikke kan drive effektivt tilsyn og kontroll med velferdsprofitørene. Kanskje er kontraktene så innfløkte og bevilgningene til tilsyn så knappe at dette i praksis er umulig. Tilsyn hindrer sjelden at profittjaget går på bekostning av kvaliteten. Profitt og velferd hører derfor rett og slett ikke sammen.

Kommentarer til denne saken