Mitt leserinnlegg om at Rygge og Moss bør si nei til å bosette flere flyktninger har pådratt seg to motsvar fra Rødt-politikerne Erik Tveiten og Remi Sølvberg. Jeg synes det er trist at representantene fra Rødt åpenbart ikke tar våre bekymringer knyttet til høy innvandring på alvor. Sølvberg mener jeg presenterer feil tall, mens Tveiten gjør et retorisk poeng ut av at FrP er i regjering, og at det må være vanskelig at regjeringen ikke fører ren FrP-politikk i alle saker.

Problematikken med samarbeid og gjennomslag kan neppe være ny for Tveiten. Da Rødt ga sine avgjørende stemmer for bytte av ordfører og danne nytt flertall i Moss, gjorde de dette uten å stille krav i sakene som tilsynelatende er viktig for partiet. De stilte for eksempel ingen krav om utredning av alternative jernbanetraséer, til tross for samferdselsministerens klare signaler om at et lokalt vedtak ville blitt hensyntatt. Når Rødt først kommer i en posisjon hvor de kan stille krav bak sine stemmer, er tydeligvis ikke de politiske sakene så viktige lenger.

Sølvbergs påstander om bruk av feil tall medfører ikke riktighet. Ferske tall fra statistisk sentralbyrå viser for eksempel at bare fem prosent av kvinnene fra Syria og 10 prosent av kvinnene fra Somalia jobber 30 timer eller mer i uken. Tidligere har man regnet alle som arbeider én time eller mer i uken som sysselsatte, men dette er svært misvisende, da dette ikke er nok til å forsørge seg selv og sine familier. Rødt kan gjerne bruke misvisende tall for å «sminke» sannheten, og dette er nok en populistisk god måte å fremme sin egen naive innvandringspolitikk. Det er derimot ikke særlig positivt for integreringspolitikken, som FrP mener bør baseres på fakta og realisme.

Rødt ser åpenbart ikke de økonomiske konsekvensene ved å bosette flyktninger, verken nasjonalt eller i Moss. Det er svært skremmende at Rødt ønsker å ta imot minst 20 000 flyktninger til Norge hvert eneste år, samtidig som de vil myke opp kravene for familieinnvandring for disse. Det finnes en rekke anslag på hvor mye hver ikke-vestlige innvandrer koster norske skattebetalere. SSB har tidligere beregnet en kostnad på 4,3 millioner kroner per flyktning vi tar imot. Det forutsetter at 54 prosent av dem kommer i arbeid, noe vi dessverre ser at mange flyktninggrupper ikke gjør i dag. For å finansiere sin snillistiske flyktningpolitikk ønsker Rødt å øke eiendomsskatten i Moss, noe som synes å være deres løsning på enhver utfordring.

Det er synd for Moss og Rygge at FrP sannsynligvis kommer til å stå alene om å si nei til bosetting av flere flyktninger. Våre kommuner har allerede gjort en stor innsats ved å bosette mange flyktninger over flere år. Nå bør vi heller rette større fokus på å integrere de vi allerede har bosatt. Dette vil være positivt for lokalsamfunnet, for kommuneøkonomien, og ikke minst for flyktningene selv. Så vil vi kanskje slippe å øke eiendomsskatten eller å kutte i andre tjenester for å finansiere den korttenkte politikken til Rødt.

LES OGSÅ:

Villedende om flyktninger fra Frp

Ikke lett å være Frp'er for tiden

Nei til å bosette flere flyktninger

Om integrering av flyktninger i Råde

Mennesker er muligheter

Om flyktninger, Larkollen og Frp