Moss og Omegn Tenkepark har aldri spart på rosen når det er grunn for ros. Så heller ikke nå med ros til Carlsmindeveien borettslag. Borettslaget sto ferdig denne høsten og er beliggende langs Carlbergveien - Carlsmindeveien. Borettslagets opprinnelige navn ble satt til Carlsminde borettslag. Dette gikk vi kraftig i rette med i vårt innlegg ”Ta et navn og la det vandre” (Moss Avis 12/10-21).

Vår grunn for å gjøre dette, er det faktum at ikke en kvadratcentimeter av dette borettslaget ligger på det opprinnelige Carlsminde. Derfor ble navnevalget helt feil og fullstendig historieløst. Vi tillot oss å foreslå mer korrekte navn på borettslaget: Gubbeskogen borettslag, Carlbergskogen borettslag, Carlbergveien borettslag og Carlsmindeveien borettslag! Så ble det altså til slutt det siste. Vi mener at Gubbeskogen borettslag hadde vært langt å foretrekke, men Carlsmindeveien borettslag er et helt adekvat navn all den tid og stund borettslaget ligger til Carlsmindeveien. Vår fulle honnør til styret i borettslaget som har innrømmet og rettet opp et feilaktig navnevalg. Nytt skilt med nytt navn på borettslaget har også kommet opp - bra!

Vi påpekte i vårt tidligere innlegg at det er en rekke stygge eksempler på misbruk av stedsnavn i det området der Carlsmindeveien borettslag ligger. Det grelleste eksempelet er kanskje Ekholt. Ekholt synes å være et område som strekker seg fra Værla i vest og til Vansjø i øst, fra Varnaveien i nord og til Carlberg i sør. ”Sånn kan man ta feil”, som feriebiskop Fjertnes sier det! Ekholt var og er brukene Ekholt vestre, Ekholt østre og Bjerke, samt husmannsplassen som i dag benevnes ”Ekholtbruket”. De øvrige husmannsplasene som lå under Ekholt - Løversbakke, Amerika, Persløkka og Fribergbingen er for lengst nedbygde, men gårdene Ekholt vestre, østre og Bjerke ligger der fremdeles. Det er lite trolig at flesteparten av de som tror at de bor på Ekholt, vet at de faktisk ikke bor der! Moss og Omegn Tenkepark vil få ønske alle i Carlsmindeveien borettslag et godt nytt år, nå også med et korrekt navn!