Moss Avis hadde i slutten av oktober en artikkel om Rundhuset i Nesparken - det er hyggelig at huset er stadig i bruk!!

Det er riktig at Kiwanis Club Moss sto bak prosjektet. Men - uten den aktive innsatsen fra en av medlemmene, ildsjelen Helge Thømt, ville prosjektet Rundhuset neppe blitt realisert. Helge Thømt skaffet finansiering, kom med tegninger og håndverkere, hadde gode kontakter i næringsliv og i kommunen. Og ikke minst, han sto for den nesten daglige oppfølgingen under hele byggeperioden.

Takket være Helge Thømt, ble Stiftelsen Rundhuset, Nesparken i Moss en realitet.

Æres den som æres bør!!