Moss avis hadde for noen dager siden en artikkel om Rundhuset i Nesparken - det er hyggelig at huset blir aktivt brukt!
Det er riktig at Kiwanis Club Moss sto bak prosjektet. Men - uten den aktive innsatsen fra en av medlemmene, ildsjelen Helge Thømt, ville prosjektet Rundhuset neppe blitt realisert. Han skaffet finansiering, kom med tegninger og håndverkere, hadde kontakter i næringsliv og kommunen - og ikke minst, den nesten daglige oppfølging under hele byggeperioden.
Takket være ham ble Stiftelsen Rundhuset i Nesparken i Moss en realitet. Æres den som æres bør!!