Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen: Straff eller hjelp?

DEBATT

Nå har reformen blitt kuttet og pusset på i en god stund hos våre politikere, men begynner den å nærme seg noe som er godt nok?

Alle aktørene på rusfeltet er helt enige om at tunge rusmisbrukere skal få helsehjelp istedenfor bøter og straff.

Når det kommer til de yngre, ungdommen vår, så er feltet og folket splittet. Jeg hører sterke og troverdige meninger fra tidligere og nåværende brukere ang om det er greit at politiet og rettsvesenet har den rollen de har i dag. Noen sier politiet ødela livet deres, og andre sier politiet reddet livet deres.

Er det en for stor sjanse å ha en så liberal rusreform som ble først foreslått?

Tør vi ta en så stor sjanse med våre ungdommer?

Mine egne møter med politiet har vært til en viss grad forebyggende, og jeg har heller ikke blitt bøtelagt ved mine arrestasjoner. Det er viktig at vi har et skille på hva som er rett og galt. Og før vi har utviklet et stort rusproblem så er faktisk de fleste rusmidler så skadelig at det bør være ulovlig, å få konsekvenser. Man hører nesten i alle innlegg og debatter at det er snakk om Oslo øst og vest. Jeg kommer ikke fra Oslo, og det gjør strengt tatt ikke de fleste i Norge. Jeg tror de fleste politifolk i Norge behandler ungdommer som har kommet borti rus på en grei måte.

Vi som er foreldre vil jo for all del unngå at våre barn begynner å ruse seg, og i hvert fall med sterke avhengighetsskapende stoffer. Og ved en avkriminalisering av alle slags rusmidler, så vil mange ikke se forskjellen på avkriminalisering og legalisering. Hører om mange ungdommer som sier at nå er det blitt lov å bruke narkotiske stoffer.

Dette senker terskelen for å teste ut dette fordi «Det har blitt lov, og er derfor ikke farlig lenger». Jeg mener at dette er en stor risiko å ta. Konsekvensene kan bli altfor store.

Vi i Norge har lave tall på rusbruk blant unge i forhold til resten av Europa, og da er ikke vår politikk så feil som mange skal ha det til.

Vi trenger å hjelpe de som har fått alvorlige rusproblemer, fange opp de yngre som er på vei inn i et rusmisbruk, styrke våre behandlingstilbud og styrke de virkemidlene vi allerede har i dag.

Jeg mener at for å redde sårbare mennesker fra et liv i rus og avhengighet, så må de følges opp med den beste oppfølgingen vi er i stand til å gi. Og det mener jeg bør innebære konsekvenser som gjør at ungdommene tenker seg om neste gang.

Stian Solem. Våler Krf

Kommentarer til denne saken