Gå til sidens hovedinnhold

Rv 19: Det holder ikke med lokal forståelse og vilje, fordi det er på nasjonalt nivå ansvaret ligger.

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny riksvei 19 (Rv19) har tatt mye spalteplass i lokalpressen. Det er ikke rart. Ny trafikkløsning er viktig for oss og framdriften er lite forutsigbar. Det er frustrerende for mange og for alle de som daglig stanger i kø. Det er også frustrerende for lokale politikere som over flere år har forsøkt å få nasjonale fagmyndigheter (Statens veivesen, heretter SVV) og rikspolitikere (Samferdselsdepartementet og Stortinget) til å forstå: Rv19 må forseres, ikke forsinkes.

Det er det nasjonale nivå som må forstå dette. Det holder ikke med lokal forståelse og vilje, fordi det er på nasjonalt nivå ansvaret ligger.

LES OGSÅ: Ny omvei på vei mot en ny riksvei 19

Ferjesambandet Moss-Horten er Norges mest trafikkerte ferjesamband. Hver dag dundrer tungtransport og annen biltrafikk gjennom byen vår og deler den på midten. Ingen andre byer har den samme utfordringen. Luftkvaliteten er dårlig. På de mest utsatte dagene kan den være direkte helseskadelig. Kommunelegen er bekymret for innvirkningen denne forurensningen har på små barn og innbyggere med luftveisproblemer. Nylig hadde Besteforeldrenes klimaaksjon en god kronikk i Moss Avis hvor det tok opp dette og nødvendigheten av bedre luftkvalitet i kommunen vår. De beskrev dagens Rv 19 utfordringer og det faktum at vi lever med sterkt forurensende biltrafikk.

Besteforeldrene fikk fram at Rv19 dreier seg ikke alene om det de fleste kanskje tenker først på, trafikale forhold. De fikk fram at dreier seg om helse og miljø og våre barns framtid

Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2029 ble behandlet i Stortinget juni 2017. Rv19 i Moss ble her gitt prioritet. Dette er utgangspunktet for den mye omtalte silingsrapporten som SVV har laget med alternative løsninger. Det var lagt opp til at departementet skulle komme med avklaringer på bakgrunn av SVV anbefalinger.

Avklaring ble ikke gjort av departementet på det forventede tidspunkt. Landet fikk så en ny samferdselsminister. KrFs Knut Arild Hareide tok over roret etter FrPs Jon Georg Dale. Knapt tre uker etter at han hadde satt seg i statsrådsstolen tok Siv Henriette Jacobsen, fra Arbeiderpartiet og Moss, opp med ham den kritiske situasjonen og behovet for fortgang i løsninger for RV19. Det gjorde hun gjennom spørretimespørsmål i Stortinget. Ikke uventet svarte Hareide at han ville sette seg grundig inn i saken, men at det (da) var for tidlig for han å ta stilling til hvilke styringssignaler han vil gi. Han påpekte også at, sitat: I NTP 2018–2029 er det lagt til grunn anleggsstart på prosjektet RV Moss i siste del av NTP for 2018–2029

Så kom SVV med informasjon som vakte oppsikt. Den 3. april ble det kjent at denne etaten i sine faglige anbefalinger til departementet, ikke prioriterte RV19 i NTP for perioden 2022–2033. Dette basert på samfunnsøkonomiske vurderinger. Vår ordfører Hanne Tollerud tok umiddelbart kontakt med lederne for samtlige partier i kommunen. De var enige om at dette budskapet fra SVV er helt uakseptabelt. Flere politiske initiativ er tatt for at rikspolitikerne skal se alvoret i situasjonen og flere bør tas. Senest i forrige uke hadde vi i AP en av våre mest sentrale stortingspolitikere i samferdselsspørsmål, Sverre Myrli, på besøk. Det var kun en sak på dagsorden; RV19.

Etter dette møtet står det klart for oss. Slaget er på ingen måte tapt. Faginstansen SVV har kommet med et råd, et faglig innspill. Det er kun ett innspill av mange. Det er departementet som foretar prioriteringene og saken skal til endelig beslutning i Stortinget våren 2021. Derfor er det godt at vår ordfører er så klar og tydelig som hun er. Vi regner med at hun vil bruke all sin kraft til den gode sak og vi forventer at hun får bred og god politisk støtte.

Ny løsning for Rv 19 må på plass og arbeidet må starte så fort det lar seg gjøre. Dette er en sak hvor politikerne i Moss er enige og hvor vi må stå samlet for å vise styrke. Vi må jobbe opp mot våre respektive nasjonale politikere og vi må jobbe sammen med Viken fylke. Det har nylig vært samarbeid i sakens anledning mellom våre lokale politikere og politikerne i Viken. Viken fylke har prioritert Rv19 i et ferskt innspill til Samferdselsdepartementet

Selv om de politiske partiene i Moss er enige om at ny Rv19 må på plass, har det vært diskusjon om trasévalg og finansieringssystemer. Arbeiderpartiet har her vært tydelig på at vi ønsker en løsning i tunnel fra ferjekaien og ut på E6. Det er imidlertid viktig at vi nå først og fremst jobber for at Rv19 fortsatt er med som et prioritert prosjekt i Nasjonal Transportplan. Deretter må vi jobbe tett opp mot Statens vegvesen og departementet for å få den beste trase – og finansieringsløsningen for Moss kommune og innbyggerne våre.

Tiden er ikke inne for å ri egne kjepphester. Tiden er inne for å stå sammen. Arbeiderpartiet vil i tiden framover bruker alle krefter på å få fram hvor viktig det er at ny Rv19 ikke splitter og forurenser byen vår og at denne kommer på plass og blir påstartet i denne transportplanperioden. Og vi gyver løs på denne jobben sammen med resten av byens og fylkets politikere.

RV 19 skal forseres. ikke forsinkes.

Les også

Ny omvei på vei mot en ny riksvei 19

Kommentarer til denne saken