Riksvei 19-saken: – Bevisst feilinformasjon, skriver Arild Svenson

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattMine uttalelser de siste dager har vakt reaksjoner jeg ikke hadde forventet. Jeg tenker da på to medieoppslag, henholdsvis i NRK Østfolds reportasje 27. mars om Rv19 og min kronikk i Moss Avis samme dag. I begge medieoppslag uttrykker jeg at den håpløse situasjonen for Rv19 hvor vi i dag står uten løsning for veien til Norges største fergesamband igjennom byen vår og at dette i all hovedsak er AP og H’s ansvar etter å ha utgjort flertallet i de politiske behandlingene som har gitt oss denne situasjonen.

Ordførerens svar på min tiltale ovenfor NRK er å si at jeg har like mye ansvar fordi jeg har vært en del av det politiske flertallet, og at jeg har ledet fagutvalget Teknisk Utvalg over to år. Et slikt forsøk på ansvarsfraskrivelse er ikke en ordfører verdig. I løpet av livet er det helt normalt at alle av oss gjør feil, velger feil, eller uttrykker oss feil, men da står vi for det, eller vi rydder opp. Der er ikke vår ordfører i denne viktige saken for byen og innbyggerne våre, og det er meget beklagelig.

Høyres fremste talsperson i Rv19-saken, Gretha Kant gjør et liknende forsøk på å tilbakevise mine uttalelser i sin kronikk i Moss Avis 28. mars. Kants overskrift er «skremselspropaganda» hvilket jeg antar hun benytter for å få oppmerksomhet. I kronikken trekker Kant frem flere forhold som ikke har med saken å gjøre. Overskrift og forhold som ikke har med saken å gjøre lar jeg være å kommentere annet enn at jeg antar at Kant gjør dette i ønske om å tåkelegge, og det får stå for hennes regning. Hva angår Kants gjengivelse og oppfatning av SVV’s manglende løsning for Rv19 og at dette ikke har noe med jernbanetrase å gjøre får meg til å undres om vi de siste årene har lest de samme dokumenter og deltatt i de samme behandlingene av saker hvor Rv19 har vært omtalt og med advarsler om løsning.

I etterkant av ordførerens og Kants uttalelser i media har jeg sett litt på de saker vi har hatt til politisk behandling hvor Rv19 har vært omhandlet, og hvem av «oss», dvs. AP, H og meg som har gjort hva. Jeg har sett på sakene som har vært behandlet de siste fem årene hvor de vedtak som er fattet har vært avgjørende for hvor vi står i dag.

Jeg ser bl.a. at jeg har fremmet forslag til vedtak og jeg har fremmet interpellasjoner, men AP og H har verken stemt for mine forslag eller vært interessert i å diskutere disse. Videre, for at de som leser dette ikke skal tro at det kun har vært jeg som har varslet om behovet for Rv19, så kan også nevnes at eksempelvis fylkeskommunen har kommet med varsler gjeldende Rv19. Dette har de gjort bl.a. i forbindelse med behandling av så vel områderegulering for Moss havn som den siste Kommuneplanen. Fylkeskommunens spørsmål har nettopp vært utfordringer med løsning for Rv19, bl.a. grunnet jernbane.

Med utgangspunkt i ovenstående oppklaring tilbakevises så vel ordførerens som Kants påståtte passivitet av meg og for mitt arbeid med Rv19, og jeg ber dem i stedet se på sin egen behandling og vedtak.

Ap og H utgjør et flertall i bystyret samt at deres støtte til et eventuelt forslag, som bl.a. jeg har fremmet, ville gitt det nødvendige flertall da jeg ikke har stått alene i arbeidet. Følgelig hviler det et særlig ansvar for Ap og H i de store samferdselssakene i byen vår.

Ordføreren og Kant gis i det kommende bystyremøtet en ny mulighet for å ta grep i dagens rådende situasjon. Jeg har oversendt en interpellasjon til Bystyrets behandling hvor jeg bl.a. fremmer forslag om å benytte den mulighet som har oppstått som følge av at jernbaneprosjektets fremdrift er utsatt både syd og nord for Moss. Denne situasjonen for jernbanen må vi bruke til å finne en løsning for Rv19. Det blir spennende å se om Ap og H vil gi sin støtte til forslaget jeg fremmer i interpellasjonen, og det blir spennende å se om dette kan sikre mulighet for Rv19, eller om det er for sent.

LES OGSÅ:

– Vi skal løse trafikkutfordringene

Ser på over 50 tiltak i Moss mens vi venter på riksvei 19

RV19 - en lokalpolitisk falitt

– Skremselspropaganda fra Arild Svenson 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags