Fjern ondet ved roten

Lokalsamfunnets akilles: Riksvei 19 gjennom Moss sentrum.

Lokalsamfunnets akilles: Riksvei 19 gjennom Moss sentrum. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om RV19, signert Tor A. Sandli, Rygge.

DEL

RV19-debattenStatens Vegvesen Østfold opplyste den 3. november at referansealternativet med å legge Rv 19 i kulvert under byen må skrinlegges. Det blir for komplisert og for kostbart. Jeg ser det som en gladmelding. Endelig en avklaring. Nå kan vi sette fart, med et annet - mer realistisk - konsept for fremføring av trafikken til og fra fergene, og for trafikken til og fra Jeløy. Mitt hovedpoeng er at jeg tror vi vil være tjent med å håndtere disse adskilt. Det skal jeg begrunne nedenfor.

Noe som derimot ikke bør skje adskilt, er bygging av jernbanetunnel og ny Rv 19. Vi bør ikke godta at dette gjøres i to påfølgende byggeperioder, slik det har vært antydet. For å få til en samtidig utbygging, bør prosjektene adskilles i rom, men ikke i tid. Blir fergeleiet liggende der det nå er, er dette i praksis nesten umulig. Derfor bør vi angripe ondet ved roten. Ondet er selvsagt det malplasserte fergeleiet. Det bør flyttes vekk fra kanalåpningen – så fort det er mulig. Og vi bør ikke akseptere bygging av et tredje fergeleie til bruk i en overgangsperiode, slik det er planer om. Det vil bare virke forsinkende på den endelige løsningen.

Så snart det er praktisk mulig bør fergeleiet flyttes dit det hører hjemme, til et sted mellom Klevberget og Revlingen, gjerne til Festelandet. Der kan man bygge molo, fergeleie og oppstillingsplass for biler på en utfylling av overskuddsmasse fra jernbanetunnelen. Trolig kan man få den tilkjørt gratis. Dermed slår man to fluer i en smekk, og vi unngår en strøm av lastebiler som ellers måtte frakte steinmassene gjennom byen. Vinn-vinn kalles det, men det må synkroniseres i tid.

Parallelt med dette må Statens vegvesen anlegge ny Rv 19 fra fergeleiet og opp til E6 ved Årvoll, slik fylkesordfører Ole Haabeth antydet forleden. Her må man vurdere tunnel, kulvert eller dagløsning, avhengig av grunnforhold og hensyn til eksisterende bebyggelse. Prosjekteringen blir enkel, sammenlignet med det man har stelt med i Moss. Men denne gang har man ikke all verdens tid. Vi trenger et beslutningsgrunnlag, kjapt.

Når trafikken til fergen ikke lenger går gjennom bysentrum i Moss, vil man bli kvitt hovedårsaken til trafikkinfarktene langs veien til Jeløy. På lengre sikt bør man se seg om etter en ekstra passasje, med ny bro eller senkekulvert. Dette blir det både enklere – og rimeligere - å få til når fergetrafikken forsvinner. Det blir et prosjekt som vi i Moss må stå for. Det er jo vi som har tillatt den omfattende nybyggingen på Jeløy. Da må vi også legge forholdene til rette og rydde opp etter oss.

Som sagt: Avklaringen fra Statens vegvesen er nyttig. Nå kan vi tenke friere og mer realistisk enn tidligere, men det må fattes raske beslutninger, før «toget (jernbanetunnelen) går fra oss». Ting bør skje parallelt. Jernbanen kommer der det er bestemt, enten vi liker det eller ikke. Nå bør vi få på plass resten, og vi bør smi mens jernet er varmt. Men først må roten til ondet flyttes.

LES OGSÅ: Kan det tenkes at Bane Nor ikke har forstått alvoret?

LES OGSÅ: Forsvant i løsmasser

LES OGSÅ: Foreslår å se på tunnel fra Moss havn til Årvold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags