Riksvei 19 og trafikken i Moss

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk om trafikken i Moss, signert Tore Skjelstadaune, kasserer i Ny Kurs.

DEL

Riksvei 19I lengre tid har det fra flere hold blitt påpekt hvor viktig det er at planlegging av jernbane og Rv 19 gjøres parallelt. Dette har ikke skjedd og vil heller ikke skje, mye på grunn av at det politiske flertallet i byen ikke har villet det.

Jernbanetraseen er valgt og arbeidet er i gang, dette gjør at planleggingen av Rv 19 innenfor rammen av den vedtatte KVU dermed blir ekstra utfordrende.

Ny Kurs vil ikke hevde at vi har fasiten, men selv om mulighetsstudien til SVV ikke er klar pr. d.d synes det rimelig klart at den valgte jernbanetrasé kraftig reduserer mulighetene for en tilfredsstillende løsning på trafikkproblemene fra Jeløy og fra ferje og havn.

I lys av de utfordringer vi har med avviklingen av dagens trafikk i Moss mener vi at for å ha mulighet til å finne frem til gode løsninger kan dette ikke bygges på en mulighetsstudie som opererer innenfor rammen av den nåværende KVU for R19, denne legger opp til at løsningen skal ligge innenfor korridoren havna/Tykkemyr.

Ny Kurs mener at vi nå må åpne opp for å se på andre løsninger, det være seg gamle forslag eller helt nye forslag til løsning, dagens planer vil ikke løse trafikkproblemene i og gjennom Moss på en tilfredsstillende måte.

Årsaken til dagens trafikkproblemer kan fordeles på flere forhold:

Tungtrafikk til og fra havna – ferjetrafikk – samt trafikk til og fra Jeløy.

Vi har ekspertise med oss når vi hevder at Jeløytrafikken må skilles fra havne og ferjetrafikken for å kunne finne en tilfredsstillende løsning, det vil antagelig ikke bli nok kapasitet i en tunnel med innslag ved Blinken for all trafikk som i dag går over bakken, det blir antagelig en løsning som kun flytter køen fra over bakken til under bakken.

Dagens trafikkproblemer medfører ulike konsekvenser for Jeløy og havne/ferjetrafikken.

For Jeløy vil det ikke være tilfredsstillende å finne en løsning for trafikkavviklingen gjennom byen, Jeløy må i tillegg ha en løsning som gjør at kanalbroa ikke lenger er en flaskehals. Gamle planer om å føre trafikken under kanalen bør etter vår mening tas frem igjen. Dersom man holder fast ved planene i KVU for Rv 19 vil en slik løsning antagelig ikke la seg realisere.

Når det gjelder ferje/havnetrafikken vil en løsning med egen vei fra havn/ferje gi oss mange muligheter og vil også kunne gi positive virkninger for Jeløytrafikken.

Vi må ikke glemme at vi her snakker om flere store saker som skal finne sin løsning innenfor et meget begrenset geografisk område.

Innenfor dette begrensede område vil vi få en ny togstasjon, det planlegges en ny bydel, vi skal finne løsninger for R19 og det skal finnes løsninger for ferjeleie. Spørsmålet er om det finnes nok plass til de gode løsningene, i beste fall tror vi at det vil by på store utfordringer å få til dette.

Vi har nå tid til å få en grundig og helhetlig vurdering av både eksisterende alternativer og alternativer som kan bli fremmet i løpet av prosessen.

Vi vil på det sterkeste oppfordre til at det videre arbeid med løsning for R19 ikke bare konsentreres til korridoren Havna/Tykkemyr,men at det åpnes for vurdering av alternative (og muligens bedre) løsninger.

Alternativer som etter vår mening bør vurderes er:

  • Egen vei med direkte forbindelse mellom havn/ferje og E6
  • Parallell tunnel med jernbanen fra Klevberget til Carlberg og tunnel derfra til Årvoll
  • Alternative plassering av ferjeleiet som innebærer flytting av ferjeleiet ut av byens sentrum
  • Forskjellige krysningspunkter av jernbanetraseen

Andre alternativer som ivaretar helheten må ønskes velkommen og bli vurdert på en seriøs måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags