Alessandra Cocca hevder seg usaklig oppsagt av Ryanair og har anmeldt selskapet for dette.

Tingretten skriver at det ikke kan være tvil om at Ryanair driver virksomhet fra Moss Lufthavn Rygge, på samme måter som selskapet gjør det i en rekke andre land, selv om selskapets hovedkontor ligger i Irland og driften organiseres derfra.

Viktig prinsipiell seier

Retten beskriver Alessandra Cocca italienske statsborgerskap, at hennes opplæring fant sted i Tyskland, og at hun har betjent flyruter basert på norsk passasjergrunnlag. Hun har kun vært i Irland en gang, og det for å motta oppsigelsen.

– Dette gjelder svært mange av de ansatte i Ryanair. De har ingen tilknytning til Irland og det er helt urimelig at Cocca i dette tilfellet skulle møte for Irsk rett og selv koste irske advokater. Rettens avgjørelse baserer seg på saken hun vant i spørsmålet om hvilket lands domstol som skulle behandle saken. Spørsmålet ble behandlet av Høyesterett i desember 2013 og i en ny rettsavgjørelse i Borgarting lagmannsrett i mars 2014, sier Parats advokat Christen Horn Johannessen.

Horn Johannessen sier seieren i lagmannsretten i spørsmålet om rett verneting, altså hvilket lands domstol som skulle behandle saken var en viktig prinsipiell seier.

– Spørsmålet denne gang gjaldt hvilket lands rett, eller lovvalg som skal gjelde i denne type spørsmål. I tillegg til at arbeidstakeren som den svake part og skal ha en særlig beskyttelse baserer retten seg på hvor den ansatte har sin hovedtilknytning. Ansatte som bor og jobber ut fra selskapets base er med andre ord underlagt norsk domstol og norske lover og regler, sier Parat-advokaten.

Seier for norsk luftfart

Parats nestleder Vegard Einan ser på seieren i retten også som en moralsk seier over selskaper som ønsker å drive virksomhet i Norge, men som samtidig forsøker å undra seg landets lover og regler.

– For det første tror jeg dette er en dom som andre Europeiske land vil adoptere slik at Ryanair i fremtiden må forholde seg til lovene og reglene som gjelder i det landet de har base. Samtidig tror jeg Ryanair og lignende selskaper på bakgrunn av Parats jobb i rettsapparatet nå må begynne å skatte til Norge, de må betale norsk arbeidsgiveravgift og de må på alle andre måter forholde seg til de samme reglene som norske selskaper, sier Einan.

 Han mener denne saken vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Ryanair og skape en mer rettferdig konkurranse mellom Ryanair og norske flyselskaper.

– De avgjørelsene Parat har oppnådd i domstolene i sakene mot Ryanair er en seier for norsk luftfart og for norske arbeidsplasser, sier Einan. (NTB)