Dette handler om Rygge flyplass, og om lokaldemokratiet.
Det må ikke være slik at straks en politiker blir innvalgt på Stortinget glemmer han hvor han kommer fra, og de som stemte på ham. Fylkes-og lokalpolitikere går også i samme fellen. Hvorfor tror dere at AP mister velgere, eller at regjeringen møter motstand? Avstanden blir rett og slett for stor, og lojaliteten flyttes. Det nytter ikke å gjemme seg bort i komiteer og utvalg. Og bortforklare og skylde på hverandre. Vi husker hva dere lovet.

Face book gruppen Venner av Rygge kjører nå, og frem til 5. juli, en spørreundersøkelse om å fremme «borgerforslag» for behandling av saker i Stortinget. Gjenåpning av Rygge er nettopp en slik sak. 936 personer, som er 98% av de spurte har svart «ja» hittil i undersøkelsen.

Ordningen vil gjøre det mulig å fremme saker for Stortinget som lokalnivåene ikke finner det hensiktsmessig (ønsker) å gi politisk prioritet. At noen partier var for eller imot nedleggelsen, får de gjøre opp på kammerset. Å høre at de skylder på hverandre er uinteressant for velgerne. Det som er interessant, og som vil trekke nye velgere er om det finnes politikere som tør å stikke hodet frem og si at «ja, vi gjorde en tabbe, men vi vil stå på for denne saken». Ikke bare love, men synliggjøre en plan og en prosess som de tror vil føre frem. Og da må de vise ansikt i media.

Forholdet mellom den politiske «elite» og Avinor er et spørsmål som må avklares. Det samme er tax-free salget. En tredje rullebane på Gardermoen, og kostnader mot å reåpning Rygge er saker som må tydeliggjøre for velgerne. Flyseteavgiften er kommet for å bli, så ikke bruk tid på den.

Jeg utfordrer Tage Pettersen, som stortingspolitiker for regjeringspartiet H, og tidligere ordfører i Moss, og Nils Aage Jegstad som medlem av Transportkomiteen på Stortinget og tidligere ordfører i Vestby om å komme på banen.