Rygge hardest rammet i Norge – Nå skal det brukes millioner for å skåne Vansjø

I mange år fortsatte Forsvaret bruken av miljøskadelig brannskum på flystasjonen i Rygge, selv om konsekvensene var godt kjent. Samtidig pågikk kartleggingen av de enorme miljøskadene.