– Alt vel med oss, og jeg ser lyst på fremtiden for korpset, sier leder Staale Granli når Moss Avis titter innom på den første øvingskvelden i nye lokaler, den siste tirsdagen i august.

Den første tirsdagen i september ønskes nye aspiranter velkommen, barn og unge som ikke har spilt i korps tidligere, og som har lyst til å prøve om dette kan være gøy.

– Nye lokaliteter gir oss mange nye muligheter. Og nå får vi en plassering mer sentralt i kommunen – her er det kort vei til Ekholt og Øreåsen – med tanke på å få med enda flere i korpset, sier Granli.

Sammenslåing

I «gamle dager» var det korpstilbud både på Ekholt og Halmstad. I 2002 forsvant tilbudet på Ekholt:

Da slo Ekholt skolekorps og Rygge pike- og guttekorps seg sammen og dannet RyggeMusikken, med base på pike- og guttekorpsets hjemsted, Halmstad barneskole.

I Musikkorpsenes år får Ekholt tilbudet tilbake, mens det altså forsvinner fra nærmiljøet på Halmstad.

– Vi ønsker fortsatt å være et tilbud til alle barn i Rygge fra de er fem år til russetiden, understreker Granli.

Utskiftinger

Musikantmamma Ellen Marie Hansson kontakter Moss Avis med ønske om drahjelp med rekrutteringen.

– Vi hadde en bra besetning før sommeren, men nå har fire–fem av de store sluttet, så nå er det lite grovmessing igjen i korpset, forteller hun.

– Ja, det er gjerne en naturlig avgang blant 15–16-åringer. Men to av de som sluttet i våres har sagt at de vil stille opp ved behov. Det er jo en generell utfordring for korpsene. De gode går ut av korpset, og nye rekrutteres inn. Derfor vil også nivået svinge. Og med våre proffe og erfarne dirigenter, Trond Gundersen og Torgeir Lyby Pettersen, kommer nye musikanter raskt opp på et bra nivå, sier Staale Granli.

God start

RyggeMusikken har et bredt tilbud med korpsvirksomhet på tre nivåer, drill på nivåer og to aldersdelte grupper med lekbetont barnemusikk.

– I drillgruppen kom det fem nye rekrutter på vår først kveld her på Rygge ungdomsskole, og det uten at vi hadde gått ut og rekruttert. Og på aspirantsiden vet jeg allerede om tre som kommer, så jeg er ganske sikker på at vi vil fortsette å rekruttere bra til RyggeMusikken, sier Staale Granli.

RyggeMusikken

RyggeMusikken har tilbudene musikkbarnehage, drill og korps.

* BarneMusikken har to grupper, én for dem som går det siste året i barnehagen og én for dem som går i 1. eller 2. klasse.

* Drillgruppa består av hoveddrill og juniordrill, og hvor de yngste er fem år.

BarneMusikken startet høsten 2016

MusikkLek 1 (Siste året i barnehagen) øver tirsdager kl 1715-1800

MusikkLek 2 (1. og 2. kl) øver tirsdager kl 1815-1900

Musikkorpset består av aspirantgruppe, juniorgruppe og hovedkorpset.

Alle gruppene øver på Rygge ungdomsskole på tirsdagskvelder.

Hjemmeside: www.ryggemusikken.no