Moss Avis skrev nylig at Rygge kommune avvikler ordningen med sykehjem i Spania. Årsaken er problemer med å få solgt plasser på sykehjemmet med totalt 14 plasser. Sykehjemmet har vært eid av Rygge, Askim, Skiptvet og Spydeberg, sammen med stiftelsen Sagenebjørka.

Til tross for at Rygge kommune i stor grad har benyttet sine tre plasser fullt ut, har selskapet gått med tap. De ansatte er nå sagt opp og pasientene er sendt hjem.

En av dem er Anne Lise Svarstad fra Rygge. Hun har MS og har bodd på Finca el Romeral det siste halvannet året.

– Jeg har hatt det veldig godt, og oppholdet gjorde godt for sykdommen, sier Anne Lise, som nå har fått et tilbud ved Ryggeheimen.

– Tilbudet på Finca el Romeral var helt fantastisk. Det er tragisk at det er lagt ned. Mamma blomstret opp der nede. Vi er veldig takknemlige for at hun fikk være der, og ville gjerne kjempet for å få beholde tilbudet, sier datteren Wenche Svarstad, og tilføyer:

– Det er sårende når dette omtales som en slags sydenturer. De som bodde der er reelle pleietrengende, og ble eskortert ned av sykepleiere.

Dårlig informasjon

Familien reagerer både på manglende informasjon og den korte avviklingstiden på cirka tre uker.

– Jeg fikk nyheten på TV, fikk sjokk og ringte ned til sykehjemmet. Det var ingen av de ansatte som ante noe, sier ektemannen Vidar Svarstad.

– Avviklingen var vel nærmest panikkartet. Det kom som et sjokk, både for ansatte, pasienter og pårørende. Det må da vel gå an å avvikle over litt lengre tid, istedenfor cirka tjue dager. Vi fikk knapt tid til å tenke oss om, sier han.

Familien stiller også spørsmålstegn ved om sykehjemsplassene har vært godt nok annonsert. Sønnen Åge Svarstad sier:

– Jeg legger meg ikke borti avgjørelsen om å legge ned, men Rygge kommune har sviktet på informasjon og prosess. Jeg er helt sikker på at det hadde vært mulig for Rygge, de andre østfoldkommunene og stiftelsen å ha større belegg på plassene med god planlegging.

– Jeg har forståelse for at brukerne synes dette er trist og at de har fått for dårlig informasjon. Men ut fra det handlingsrommet styret hadde, ser jeg ingen grunn til å kritisere dem. Vi visste ikke mer før beslutningen var tatt, sier rådmann Ivar Nævra.

– Det har vært jobbet mye for å få solgt de andre plassene, sier Nævra.

Glippet litt

Rygge betalte cirka 1,7 millioner for de tre plassene på Finca el Romeral. Prisen på en sykehjemsplass der er omtrent den samme der som i Norge.

– Vi ser at det har glippet litt på informasjon og at vi kunne vært tidligere ute. Men vi har prøvd å legge til rette for at pasientene skal bli godt ivaretatt, sier kommunalsjef Siri Bækkevold.