- Vi sitter fortsatt igjen med mange spørsmål, sier styrerassistent i private Smedhusåsen barnehage, Gunn Melby Refsnes.

Torsdag var hun og flere kollegaer til stede da Rygge barnehage ble tatt opp i kommunestyret av Hans Jørn Rønningen (Ap). Han spurte blant annet ordføreren om Rygge kommunale barnehage er ulovlig lavt bemannet.

Rønningen fremmet interpellasjonen etter flere oppslag i Moss Avis om barnehagen, hvor bemanningen er lav, sykefraværet høyt og vikar ikke settes inn før etter 16 dager.

Blir ikke hørt

Ordføreren svarte blant annet at barnehageloven sier at det skal være en pedagog per 18 barn over 3 år og per 9 barn under 3 år. Rygge kommune holder denne normen. Ellers sier loven at det må være en forsvarlig bemanning, og noe rådmannen mener at det er.

– Vi undrer oss over hvorfor de ikke snakker med oss som faktisk jobber med dette, istedenfor å ta det rådmannen sier for god fisk. Ingen av oss blir hørt, og det er veldig merkelig. Rådmannen sitter bare med tallene, og slik er ikke hverdagen, sa Gunn Melby Refsnes, som sammen med kollegaer ventet tålmodig i fire og en halv time i kommunestyret for å høre debatten om barnehage.

Hans Jørn Rønningen syntes han fikk et godt og omfattende svar av ordføreren:

– Vi konstaterer at det kommunen gjør er lovlig. Så får vi ta en politisk diskusjon om vi skal gjøre det bedre, sa han.

- Alt henger sammen

Fullt så fornøyd var ikke Finn-Erik Blakstad (V):

– Det kan ikke være lovlig å planlegge at man ikke skal sette inn vikar. Det er dessuten rart at når det gjelder barn og unge snakker vi om hva som er lovlig og ikke. Vi har elendige resultater i ryggeskolen. Det er opplagt at det henger sammen med tidlig innsats. Vi må finne ut om vi vil være best i landet på kloakk eller på barn og unge, sa Blakstad.

LES OGSÅ: Mister fem lærere

Også Harald Fløgstad (H) var betenkt:

– Når man driver bevisst underdekning av vikarer kan man reise spørsmål om hvor lovlig og forsvarlig dette er. Og selv om det er lovlig, er det slik vi ønsker at det skal være? Det er en politisk beslutning, og vi vil ta det videre inn i budsjettbehandlingen, sa han.

Finn-Erik Blakstad fremmet forslag om å ta av disposisjonsfond for å justere delingstallet på 1. og 2. trinn i skolen 28 til 20 med virkning fra skoleåret 15/16. Forslaget fikk kun tre stemmer (V).

LES OGSÅ: Utsatte salg av eiendommer