Rygget på aksellerasjonsfeltet til E6 for å unngå kontroll

Å unndra seg kontroll er sjelden smart med andre, årvåkne sjåfører ute i trafikken. Det fikk denne sjåføren merke.