Først søndag tvitret politiet om hendelsen, som skal ha skjedd ved 18-tiden lørdag.

De forteller at mottok informasjon om mulig slåssing og fest på Brevik strand lørdag ved 18.00-tiden.

– Politiet ankom stedet ved 18.30-tiden. Det hadde samlet seg minst 50 ungdommer fra Follo og Moss og stemningen var amper, skriver politiet på Twitter.

Der kommer det fram at en kombinasjon av politiets og natteravnenes tilstedeværelse på festen bidro til at ungdommene forholdt seg rolig.

– En ungdom ble påsatt håndjern på grunn av dårlig oppførsel. Foreldrene ble kontaktet og ungdommen ble hentet, sier politiet som takker for gode tips i saken.

– Det er flott at ungdom og foreldre er engasjerte og deler informasjon. Fortsett slik.