Rykket ut til ungdommer som slåss – flere løp fra politiet