– Havna er bedriftenes verktøykasse

VIKTIG: Moss havn er en del av identiteten til Moss, mener Tor S. Jørgensen, leder i Maritim og Logistikk Nettverk.

VIKTIG: Moss havn er en del av identiteten til Moss, mener Tor S. Jørgensen, leder i Maritim og Logistikk Nettverk. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Mens debatten går høyt om Moss havns framtid, jobber aktørene på kaia stadig mer effektivt. Nå knyttes enda en skipslinje til havna.

DEL

Det er det Maersk-eide rederiet Seago Line som nå starter en ukentlig linje mellom Bremerhaven og fire havner i Oslofjorden hvorav Moss havn er den ene.

Linjen blir sett på som viktig fordi den gir økt frekvens og dermed økt konkurransekraft mot landbasert transport som primært skjer via lastebil.

Samtidig har de to store operatørselskapene på havna i Moss, Greencarrier og DFDS Lys Line sammen etablert et nytt felles terminalselskap for å gjøre driften på kaia mer effektiv.

God innseiling

I Mosseregionens Næringsutvikling, MNU, som er kommunenes forlengede arm i næringsarbeidet, er visjonen at mosseregionen skal være den mest attraktive regionen ved Oslofjorden.

– Vi har en helt unik beliggenhet for å utvikle og drive det vi har de aller beste forutsetninger for å gjøre, nemlig logistikk. I dette arbeidet er havna og den virksomheten som foregår der, vår verktøykasse, sier Tor S. Jørgensen, leder av MNUs nettverksgruppe Maritim og Logistikk.

Jørgensen som har lang erfaring fra shipping og var med å etablere Moss Shipping tilbake til 1971.

Han mener Moss havn med sin gode innseiling og mulighet for direkte omlasting til jernbane, har alle forutsetninger for å nettopp å bli det intermodale knutepunktet som myndighetene legger opp til skal være nerven det framtidige transport og logistikkarbeidet i Norge.

– Sjøbasert transport er miljøvennlig og effektivt. For oss betyr økt sjøtransport at det frigis plass på E6. Dermed flyter trafikken bedre samtidig som vi oppnår en miljøgevinst, sier Jørgensen som i sitt bedriftsnettverk betjener et 30-talls bedrifter i regionen.

61.000 konteinere

I fjor ble litt over 61.000 konteinere, TEU, håndtert på Moss havn. Det er på nivå med 2013.

Havneaktiviteten alene sysselsetter rundt 100 personer, og genererer atskillig flere i tilhørende næringer. Seks av 10 konteinere som tas inn over Moss havn, skal til ulike næringsparker i distriktet. Blant de store kundene er logistikkenheter som ligger i Vestby.

– Er det ønskelig med en ny giganthavn i Moss?

– Absolutt ikke. Vi trenger en modernisering for å holde tritt med utviklingen, men havna trenger ikke å bli større. Det vi trenger er å sikre areal for fremtidige behov, sier Tor S. Jørgensen som ønsker et tettere samarbeid med Borg havn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken