- Bompenger kan ikke utelukkes, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Arnt Ivar Weum.

Han er prosjektleder i Konseptvalgutredningen for veisystemet i Moss og Rygge og presenterer et forslag for hvordan fremtidens trafikkutfordringer kan løses.

LES SAKEN: Slik kan hovedveisystemet bli

– Vi forholder oss fortsatt til kalkylene for 2011, det gir en sum på 3, 4 milliarder kroner, omtrent 3, 57 milliarder 2014-kroner, sier Weum.

- For det får vi to tunneler fra sentrum og ut av Moss, flere steder oppgraderes veinettet med dobbelt antall kjørefelter. I tillegg legges det til rette for en bredere satsing på kollektivtrafikk og sykkel.

Klikke her for å se Statens vegvesens detaljerte plan for det nye veisystemet i Moss

Har plottet inn bomstasjoner

I forslaget fra Statens vegvesen er det lagt inn seks alternative bomstasjoner. Weum påpeker at dette kun er forslag til en mulig finansiering av bypakke Moss og Rygge i en modell.

Den viser at det er mulig å finansiere hele pakken med en statlig andel og resten bompengefinansiert, med nedbetaling på 15 år.

– Det er nå en gang slik at de endringene som må gjøres i Moss og Rygge må finansieres.

Frp sier nei

Staten har allerede akseptert å delfinansiere prosjektet, hvordan lokalsamfunnene Moss og Rygge vil foretrekke å finansiere sine andeler, er en politisk sak. Med unntak av Frp, skal det i de politiske miljøene være liten motstand mot at bilistene skal være med på å betale regningen.

– Det finnes en rekke løsninger innenfor bompengefinansieringsmodellen, sier Weum som eksemplifiserer dette ved å påpeke at dersom man kjører gjennom tre stasjoner eller registreringspunkter innen en bestemt tid, så betyr ikke det at man skal betale for hver passering.

– Vi har også kikket på differensierte modeller der det vil bli dyrere å bompassere i rushtidene, enn når den håpefulle skal kjøres på fotballtrening på kveldstid.

Makspris

På bakgrunn av andre norske byers prisnivå på bompengefinansiering, kan makspris på 40 kroner per passering i rushtidene være i nærheten av den reelle kostnaden for bilistene. Utenom disse tidene vil det bli vesentlig billigere å passere.

– I dag er særlig bil og litt buss de prioriterte valg når det gjelder folks reise. I KVU'en ligger det et synlig signal om at vi ønsker å få flere over på kollektive alternativer. Derfor har vi satset mye på en anbefaling der kollektivtiltakene er viktige. Det samme gjelder for syklistene. Vi har i en rekke områder lagt til rette for god gatefornyelse. Det blir enklere å være fotgjenger og syklist.

Må betale i mange år

Prosjektleder Weum minner om at det ikke kun er ferjetrafikken som skaper de trafikale utfordringene Moss og Rygge har levd med en årrekke og som folket må slite med en stund til.

– Mengden trafikk over fjorden er ikke det største problemet, men det er måten den treffer Moss på som utfordrer, sier han og legger til at KVU'en vil kunne fjerne den type trafikk fra bybildet en gang for alle.

Regnestykket for trafikkutviklingen i distriktet er komplisert, men Weum mener, ikke minst på bakgrunn fra tilsvarende prosjekter andre steder, at finansieringen skal kunne innfris etter 15 år.

– Men jeg minner altså om at denne KVU'en er et forslag og en anbefaling. Regjeringen har gitt oss aksept for de hovedgrepene vi anbefaler i kvu’en. Den gir oss et godt grunnlag for at vi sammen med Moss og Rygge kommuner kan finne hvilke tiltak som vi skal planlegge videre, og om vi kan enes om en finansiering av disse lokalt. Det gjenstår mye før vi kan etablere eventuelle bompengestasjoner. Det samme gjelder hvor disse skal settes opp.

Utbyggingen kan bli enda større

– Man kan heller ikke utelukke at det er andre prosjekter som kanskje bør innlemmes i en bypakke, for eksempel fra lokale miljøer ytres ønske om oppgradering av riksvei 120 fra Mosseporten og østover, flere vei- og miljøtiltak i Rygge, og om en ny Kanalbroen skal kunne åpnes eller ei. Men vi har lagt inn kostnader knyttet til en utskifting av dagens bru. Den holder neppe til evig tid, sier Weum.