I alt 16 av 17 ferjesamband nevnes når veidirektør Lars Aksnes presenterer sine visjoner for trafikken de neste 35 årene.

Fylkespolitikere på den andre siden av fjorden har allerede reagert på at Moss-Horten-forbindelsen ikke nevnes i sammenhengen og mener at en fastforbindelse over fjorden er i ferd med å bli et luftslott.

Gisle Haakonsen, som er en av Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy’s frontfigurer er glad for at veivesenet ikke har prosjektet med i langtidsvisjonen.

– Jeg registrerer at det ikke nevnes på veidirektørens ønskeliste for realiserbare prosjekter fram mot 2050. Jeg ser dette som en bekreftelse på at prosjektet ikke er så viktig for Statens vegvesen, sier han. Haakonsen tror ikke prosjektet noen gang vil bli realisert.

– Det kan rett og slett bli for stort, sier han og legger til at kostnadene for E 39 på Vestlandet nå har en estimert kostnadssprekk på mer enn 100 milliarder kroner.

– Opprinnelig ble det kostnadsberegnet til 150 milliarder, nå må vi forholde oss til mer enn 260 milliarder, sier han.

– Det er heller ingen grunn til å tro at prislappen på Oslofjordkryssing vil ende på 60 milliarder. Erfaring fra andre store prosjekter tilsier at det trolig blir det dobbelte, sier Haakonsen.

Og; ikke glem at dette bør vurderes i lys av de årlige investeringsbudsjettene til Statens vegvesen på sju milliarder.

LES OGSÅ: Hva med Mosseskogen?

LES OGSÅ: Vil utrede motorvei over Jeløy

– Må med

NHO Østfold har ved flere anledninger talt forbindelsens sak og det er ingen hemmelighet at man gjerne ønsker en bru mellom Moss og Horten.

– Moss-Horten som fast samband må inn i 2050-perspektivet. Helt uavhengig av den løpende diskusjon omkring nøyaktig plassering og teknisk løsning, er det rett og slett unnfallenhet av Statens vegvesen å ignorere behovene knyttet til landets største ferjesamband, sier seniorkonsulent Kristin Heinrich.

– Veidirektøren viser til at det i dag er et løpende arbeid, der man vil kvalitetssikre anbefalingene omkring en fast forbindelse. Dette er vel og bra, men dette burde ikke hindre Vegvesenet å inkludere behovet for en ferje-erstatning for landets viktigste fjordkryssing. Næringslivet i hele landet er helt avhengig av å kunne levere varer og gods til kundene til avtalt tid. Ellers mister vi konkurranseevnen vår. Ferjen er det svake ledd i våre eksportruter og dette må endres om vi vil sikre vekst og arbeidsplasser, mener hun.

Erling Sæther, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, synes det er sterkt beklagelig at Moss- Horten ikke er med når alle de andre prosjektene er det.

– Nå har vi ventet på og gått på møter de siste to årene i påvente av KVU for fastforbindelse, jeg overraskes over at den ikke er med i visjonene for fremtiden. Hva årsaken er vil jeg ikke reflektere over, men det burde ha stått noe, sier han.

– Det hevdes at den ferjefrie forbindelsen ikke vil kunne påbegynnes før etter 2050, har KVU'en som kom i november 2014, noen mening da?

– Man kan like gjerne spørre om den har noen mening når den ferjefrie forbindelsen over Oslofjorden ikke nevnes fire måneder etter at den kom, sier Sæther.

Les alt om Oslofjordforbindelsen her.

Gevinst

I Riksveiutredningen mener veidirektøren at kostnadsbildet for en god standard på riksveinettet vil kunne koste 1000 milliarder kroner. Han mener også at såkalte ferjeavløsningsprosjekter vil kunne koste 130 milliarder 2015-kroner.

I rapporten peker han også på samfunnsregnskapsgevinstene der transport-, næringslivs- og distriktstransportkostnadene vil kunne reduseres med mer enn 800 milliarder kroner. Og dét altså uten at Moss- Horten er tatt med i betraktning.

Til Østlandsposten sier Arve Høiberg, fylkespolitiker fra Arbeiderpartiet i Vestfold, at han ikke er spesielt overrasket over mangelen på prioritet for en fast forbindelse over fjorden.

– Vi har en regning på 166 milliarder kroner som gjenstår for å få bygget resten av intercity- nettet ferdig. Det er en kamp for å få hver eneste krone, og veivesenets visjoner gjør meg bare enda mer trygg på at vi må bygge ferdig jernbanen før vi går i gang med nye, store prosjekter i Vestfold.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske ekspert, Arild Svenson, vil være forsiktig med å tolke for mye i forhold til veidirektørens visjon.

– Jeg synes det er spesielt at forbindelsen utelates, det spiller liten rolle at den er til behandling, sier han.

Svenson ser at kostnadene til riksvei 19, fra ferjeleiet til E6, er regnet med, men vil ikke spekulere i om det er det det blir av infrastrukturelle tiltak for vår region i fremtiden.

– Jeg antar at visjoner slik veidirektøren her lanserer revideres regelmessig og at det neppe er grunn til verken det ene eller det andre, sier Arild Svenson.

– Politikernes utspill får stå for deres regning, sier Sissel Faller i Statens vegvesen. Hun viser til en bestilling i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP).

– At Moss og Horten ikke er med i den sammenhengen betyr bare at vi ikke har fått med alt. Det er alltid noe å vente på. Dette er et forberedende arbeid i forbindelse med en ny NTP, noe som skal sees på av regjeringen våren 2017.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke var ikke tilgjengelig onsdag.

LES OGSÅ: Vi må velge de løsninger som er best for innbyggerne i Moss!

LES OGSÅ: - Vi må si ja til en ny fjordkryssing